LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

2018-06-21  Nr. XIIIP-2100(2)

Vilnius

 

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

             

     

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

L. Schulte-Ebbert, tel. (8 5) 239 6498, el. p. [email protected]