PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 16, 211, 22, 39 IR 482 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 204 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2832

 

2023-10-24

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

  1.  

1

 

 

Argumentai:

 

Pagal esamą Elektros energetikos įstatymo (EEĮ) 16 straipsnio 41 dalį leidimai plėtoti elektros energijos pajėgumus saulės energetikos projektams iki 6 MW yra išduodami 24 mėnesiams, o visiems projektams virš 6 MW – 36 mėnesiams.

 

Tai reiškia, kad ta pati maksimali 36 mėnesių leidimo trukmė taikoma tiek smukiems komerciniams projektams, kurie jungiami prie skirstomųjų tinklų, tiek stambiems atsinaujinančios elektros energijos parkams, kurių įrengtoji gali siekti 100-300 MW. Pastarųjų projektų įgyvendinimo specifika iš esmės skiriasi, nes jie turi būti prijunti prie aukštos 110 kV ar 330 kV įtampos perdavimo tinklų ir tam reikalinga specifinė papildoma įranga: aukštos įtampos transformatoriai, papildomos pastotės, papildomi derinimai su Litgrid ir kt.

 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu, dėl karo Ukrainoje, Baltarusijai ir Rusijai taikomų sankcijų ir dėl išaugusios paklausos, labai išsitęsė transformatorių ir kabelių tiekimo grandinės ir vystytojams darosi labai sunku per nustatytus 36 mėnesius spėti įgyvendinti ir jau pradėtus projektus. Todėl siūlome koreguoti 16 straipsnio 41 dalį - atskirai reglamentuojant leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus trukmes pagal projekto dydį ir prijungimo prie elektros tinklo specifiką ir pratęsiant įgyvendinimo  terminus stambiems energetikos projektams, kurie turi būti prijungti prie aukštos įtampos elektros linijų, nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių.

 

 

Pasiūlymas:

 

Papildyti Įstatymo projekto Nr. XIVP-2832 1 straipsnį  naujomis   3 ir 4 dalimis ir jas išdėstyti taip:

„3. „Pakeisti 16 straipsnio 41 dalį ir ją išdėstyti taip:

„41. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, ir leidimai tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, išduodami 24 mėnesių laikotarpiui. Leidimai modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį išduodami 36 mėnesių laikotarpiui:

1) 24 mėnesių laikotarpiui statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, prijungiamas prie skirstomųjų tinklų, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW;

2) 36 mėnesių laikotarpiui statant ar įrengiant elektros energijos gamybos įrenginius, išskyrus 1 punkte nurodytas saulės šviesos energijos elektrines, ar energijos kaupimo įrenginius, prijungiamus prie skirstomųjų tinklų;

3) 48 mėnesių laikotarpiui statant ar įrengiant elektros energijos gamybos įrenginius ar energijos kaupimo įrenginius, prijungiamus prie 110 kV ar 330 kV įtampos perdavimo tinklų“

3. Papildyti 16 straipsnį 43 dalimi:

42. Leidimai tiesti tiesioginę liniją ir leidimai modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį išduodami 36 mėnesių laikotarpiui.

 

 

  1.  

6

 

 

Argumentai:

 

Su aukščiau pateiktu pasiūlymu susijęs pasiūlymas, nustatantis aukščiau esančio pasiūlymo įgyvendinimo būdą tų projektų atžvilgiu, kurie jau pradėti įgyvendinti.

 

Pasiūlymas:

 

Įstatymo projekto Nr. XIVP-2832 6 straipsnį  papildyti 4 dalimi ir ją išdėstyti  taip:

4. Asmenys, turintys galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus ir norintys pratęsti jų galiojimą šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įstatymo priėmimo dienos privalo pateikti prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl atitinkamo leidimo galiojimo pakeitimo.


 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                    Andrius Bagdonas