LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 196 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 196STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3008(2)

 

2024-04-24 Nr. 102-P-12

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai: Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė Irena Haase

3

1

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. kovo 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 2072 straipsniu įstatymą Nr. XIV-2518, kuriame yra keičiamas Administracinių nusižegimų kodekso (toliau-ANK) 589 straipsnio 7 punktas. Įstatymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

Kadangi svarstomame projekte taip pat yra keičiamas ANK 589 straipsnio 7 punktas ir nustatoma tokia pati įsigaliojimo data, kaip ir priimtajame įstatyme Nr. XIV-2518, reikėtų tarpusavyje suderinti šio punkto redakcijas.

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo ANK 589 straipsnio 7 punktą nuoroda į 2072 straipsnį ir šį punktą išdėstyti taip:

„7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196, 198, 2072, 221, 222, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

Pritarti

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo ANK 589 straipsnio 7 punktą nuoroda į 2072 straipsnį ir šį punktą išdėstyti taip:

„7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196, 198, 2072, 221, 222, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                                                          Irena Haase

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė