PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1246 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIP-3955(4) (NAUJA REDAKCIJA)

 

2019-12-02

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

1

 

Argumentai:

 

Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo redakcija reguliuoja tiek specialistų, tiek įstaigų licencijavimą. Naujos redakcijos rengėjai nėra paaiškinę (poveikio vertinimas nėra atliktas pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus), kodėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo naujoje redakcijoje reikia keisti esamą reguliavimą, atsisakant įstaigų veiklos sąlygų teisinio apibrėžtumo. Šią spragą siūlome užpildyti.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti odontologo ir burnos priežiūros specialisto vertimosi odontologijos ar burnos priežiūros praktika bei odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų veiklos  Lietuvos Respublikoje sąlygas.“

 

2.

1

2

4

Argumentai:

 

Žr. 1 punktą. Analogiška pastaba.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 1 straipsnio 2 dalį, papildant ją naujų 4 punktų ir jį išdėstyti taip:

 

„4) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos teisės teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas.“

 

3.

2

 

10

Argumentai:

 

Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento 2019-11-22 išvadą Nr. XIIP-3955(4) , siūloma keisti gydytojo odontologo padėjėjo sąvoką.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 2 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„10. Gydytojo odontologo padėjėjas – asmuo, įgijęs burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį  sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.“

 

4.

2

 

12

Argumentai:

 

Nuo 2004 metų odontologijos srities specialistų bei odontologijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą, veiklos kontrolę bei priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – LOR) (asociacija, kuriai specialiuoju įstatymu – Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas – yra valstybės patikėta viešojo administravimo funkcija).

Analizuojant Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) lydimuosius dokumentus, nėra pateikta poveikio vertinimo analizės, kuris pagrįstų, kodėl reikėtų keisti esamą sistemą, perduodant licencijavimo funkcijas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM (toliau – VASPVT).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu turimais duomenimis, siūlomas sprendimas (perduoti licencijas išduodančias institucijos funkcijas VASPVT):

1)      Prieštarauja valstybės strategijai dėl viešojo administravimo funkcijų perdavimo profesinėms bei šakinėms asociacijoms (savivaldoms);

2)      Prieštarauja Konstitucinio teismo doktrinai;

3)      Prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymui;

4)      Neigiamai paveiktų valstybės biudžetą (dėl papildomo didelio finansavimo poreikio, perdavus LOR funkcijas VASPVT, kadangi privalės būti užtikrinta tokia pat licencijavimo operatyvumas ir kokybė, kontrolės ir priežiūros kokybė – etatų skaičius turėtų padidėti ne mažiau kaip 18 etatų, kas vidutiniškai per metus papildomai pareikalautų 225 072,00 Eur);

5)      Sudaro pagrindą teisminiams ginčams, nes valstybei kiltų pareiga atlyginti LOR finansines išlaidas, per 15 metų suinvestuotas į valstybės funkcijų vykdymą (turimais duomenimis, ši suma siektų apie 2,5 mln. Eurų);

6)      Padidintų administracinę bei finansinę naštą odontologijos sektoriaus specialistams ir įstaigoms;

7)      Pabrangintų odontologijos paslaugas pacientams, kadangi išaugę specialistų ir įstaigų veiklos kaštai tampa paslaugų kainos sudėtine dalimi (šiuo metu beveik visa Lietuvos odontologija yra privati, o jos kainodarai taikomi tarptautiniai apskaitos standartai, kurie įpareigoja skaičiuojant paslaugų kainą, įtraukti visas patiriamas veiklos sąnaudas paslaugai teikti).

 

Pabrėžtina, kad nėra atliktas siūlomo pakeitimo (LOR funkcijų perdavimas VASPVT) poveikio vertinimas, kas neatitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo bei Seimo statuto. Siūlomas sprendimas nėra visapusiškai išnagrinėtas ir įvertintas, nėra žinomos (numanomos) realios tokio sprendimo pasekmės. Priešingai, yra pakankama argumentų bei motyvų, paskaičiavimų, įrodymų, įskaitant Valstybės kontrolės išvadas, kad esamos sistemos (kai licencijuoja ir prižiūri LOR) keisti nereikia ir esanti sistema yra efektyvi ir veiksminga.

Priėmus tokį sprendimą (LOR funkcijų perdavimas VASPVT), būtų sudarytas pagrindas kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo atitikimo Konstitucijai.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 2 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„12. Licencijas išduodanti institucija Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai.“

 

5.

2

 

18

Argumentai:

 

Žr. 1 punktą. Analogiška pastaba.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 2 straipsnį nauju 18 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

„18. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, turintis odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.“

 

Atitinkamai patikslinti kitų 2 straipsnio punktų numeraciją.

 

 

6.

4

2,3,4

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento 2019-11-22 išvadą Nr. XIIP-3955(4) , siūloma keisti išsilavinimo ir kvalifikacijos apibūdinimą.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 4 straipsnio 2, 3 bei 4 dalis ir jas išdėstyti taip:

 

„2. Burnos higienisto profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs universitetines ar kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra burnos higienisto profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems burnos higienos studijas, atlikusiems profesinę veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį  sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir burnos higienisto profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

3. Dantų techniko profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra dantų techniko profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems dantų technologijų studijas, atlikusiems profesinę veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir dantų techniko profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

4. Gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs universitetines ar kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems odontologinės priežiūros studijas, atlikusiems gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.“

 

7.

5

1,2,4

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento 2019-11-22 išvadą Nr. XIIP-3955(4) , siūloma ištaisyti prieštaravimą Konstitucijai ir įstatymams.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 5 straipsnio 1, 2 bei 4 dalis ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

„5 straipsnis. Teisės verstis odontologijos ir burnos priežiūros praktika įgijimas ir įgyvendinimas

1. Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria jis yra susijęs darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais ir kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Gydytojas odontologas rezidentas verstis odontologijos praktika pagal rezidentūros studijų programą gali tik licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas turinčioje įstaigoje, kurioje atlieka rezidentūrą. Verstis odontologijos praktika pagal odontologijos rezidentūros studijų programą gydytojas odontologas rezidentas gali tik prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo, išskyrus gydytoją odontologą rezidentą, kuriam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas. Gydytojui odontologui rezidentui, kuris turi pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą ir savarankiškai be gydytojo odontologo rezidento vadovo priežiūros verčiasi odontologijos praktika, odontologijos rezidentūros bazė privalo užtikrinti galimybę konsultuotis su odontologijos rezidentūros bazėje dirbančiais gydytojais odontologais.

2. Verstis burnos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę burnos priežiūros specialistas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią burnos priežiūros praktikos licenciją. Verstis burnos priežiūros praktika burnos priežiūros specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria jis yra susijęs darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais ir kuri turi licenciją teikti burnos priežiūros paslaugas.

3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybė narė), Lietuvos Respublikoje turi teisę laikinai verstis odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka ir neturėdamas Lietuvos Respublikoje išduotos odontologijos praktikos ar burnos priežiūros praktikos licencijos (toliau – licencija). Odontologas ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika, turi šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas profesines teises ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas profesines pareigas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas. Jeigu odontologas ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika, nevykdo šioje dalyje nurodytų pareigų ir (ar) licencijas išduodanti institucija sužino faktų, kad odontologas ar burnos priežiūros specialistas laikinai verčiasi odontologijos ar burnos priežiūros praktika nesilaikydamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytos tvarkos, licencijas išduodanti institucija nedelsdama informuoja apie tai odontologo ar burnos priežiūros specialisto, laikinai besiverčiančio odontologijos ar burnos priežiūros praktika, kilmės valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingą instituciją.

4. Licenciją odontologui ar burnos priežiūros specialistui išduoda, atsisako ją išduoti, tikslina licencijos duomenis, vykdo jos sąlygų laikymosi priežiūrą tikrina, ar nėra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina jos galiojimo sustabdymą, atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą panaikina licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – licencijavimo taisyklės). Licencijas išduodanti institucija, siekdama patikrinti, ar yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama odontologijos ir (ar) burnos priežiūros praktika kurių veikla susijusi su šiuo įstatymu reglamentuojama odontologijos ir burnos priežiūros praktikos veikla, neatlygintinai gauti duomenis apie odontologo ir burnos priežiūros specialisto atitiktį šio straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnių 1 dalyje, buvimą, papildomą profesinės kvalifikacijos tobulinimą šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama odontologijos ir (ar) burnos priežiūros praktika, privalo pateikti šioje dalyje nurodytus duomenis licencijas išduodančiai institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.“

 

8.

14, 15, 16, 17

 

 

Argumentai:

 

Žr. 1 punktą. Analogiška pastaba.

 

Pasiūlymas:

 

Papildyti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 14-17 straipsniais ir juos išdėstyti taip:

 

„IV SKYRIUS

ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ VEIKLA, VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

 

14 straipsnis. Teisės teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas įgijimas ir įgyvendinimas

1. Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (toliau – juridinis asmuo), gali teikti odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas tik turėdamas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją teikti odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

2. Siekiantis teikti odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas juridinis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti galiojantį leidimą-higienos pasą, patvirtinantį, kad jam nurodytu veiklos adresu leidžiama teikti atitinkamas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas;

2) turėti sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Medicinos priemonių (prietaisų) ir įrangos, reikalingos odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugoms teikti, sąraše nurodytas atitinkamoms odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugoms teikti privalomas medicinos priemones (prietaisus) ir įrangą;

3) Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti;

4) teismo nuosprendžiu jam nėra nustatytas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos veiklos apribojimas, draudžiantis teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas;

5) yra praėję šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai nuo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo panaikinimo šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4–6 punktų pagrindais.

3. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigai išduodama viena licencija, suteikianti teisę teikti visas odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų sąrašą, nurodytas deklaracijoje apie ketinimą teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ar burnos priežiūros paslaugas (toliau – juridinio asmens deklaracija). Šias paslaugas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga turi teisę teikti tik konkrečiais adresais, kuriais teikti paslaugas jai išduota odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigai licencija išduodama neterminuotam laikui.

4. Už odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos išdavimą, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas licencijas išduodančiai institucijai moka sveikatos apsaugos ministro nustatyto dydžio atlygį, kurio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

5. Laikoma, kad juridiniam asmeniui odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens deklaracijos, kurioje nurodomos odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugos, kurias ketinama teikti, ir adresai, kuriais jos bus teikiamos, ir kuria deklaruojama atitiktis šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams bei įsipareigojama per 30 dienų nuo juridinio asmens deklaracijos pateikimo dienos pateikti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – įstaigos licencijai gauti reikalingi dokumentai), jei jie nepateikti kartu su juridinio asmens deklaracija, pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo juridinio asmens deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė nei juridinio asmens deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena.

6. Nutraukęs visų ar dalies odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje nurodytų odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugų teikimą, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paslaugų teikimo nutraukimo dienos informuoti apie tai licencijas išduodančią instituciją bei pateikti prašymą dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos sustabdymo, panaikinimo ar licencijos duomenų tikslinimo.

7. Už odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos išdavimą, jos patikslinimą mokamas sveikatos apsaugos ministro nustatyto dydžio atlygį, kurio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo sustabdymas

1. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas sustabdomas:

1) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojo prašymu;

2) kai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas nesilaiko šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų ir per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (arba) nepateikė licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų;

3) kai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas per šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą pateikė ne visus, netinkamai įformintus įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus ir (ar) juose pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis ir per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (arba) nepateikė licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų;

4) kai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas per šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nepateikė įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų, jei jų nebuvo pateikęs kartu su juridinio asmens deklaracija;

5) kai paaiškėja, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas neatitinka 14 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytų reikalavimų ir per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (arba) nepateikė licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų;

6) kai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas juridinio asmens deklaracijoje pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis ir per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir (arba) nepateikė licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų.

2. Nustačiusi šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5 ir (ar) 6 punktuose nurodytus trūkumus, licencijas išduodanti institucija Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša apie nustatytus trūkumus ir nurodo, kad per Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą jų nepašalinus, licencija bus sustabdyta. Jei per Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklėse nurodytą terminą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas jų nepašalina ir (arba) nepateikia licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų, licencijas išduodanti institucija apie sprendimą sustabdyti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimą šio sprendimo priėmimo dieną praneša odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojui, nurodo sprendimo sustabdyti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimą priėmimo priežastis, pagrindą bei sprendimo apskundimo tvarką ir įspėja, kad per 1 metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos nepašalinus trūkumų, dėl kurių sustabdytas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas, ir (arba) nepateikus licencijas išduodančiai institucijai šių trūkumų pašalinimą įrodančių dokumentų licencijos galiojimas bus panaikintas.

3. Licencijas išduodančiai institucijai sustabdžius odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimą, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigai draudžiama teikti odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, nurodytas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje, kurios galiojimas sustabdytas.

4. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jei per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas pateikia:

1) prašymą panaikinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo sustabdymą, jei odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu;

2) šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo sustabdymo priežasčių pašalinimą įrodančius dokumentus, jei odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktų pagrindu. 

5. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikiamas Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo visų licencijos galiojimo sustabdymo priežasčių pašalinimą įrodančių dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

 

16 straipsnis. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimo panaikinimas

1. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licenciją;

2) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas pasibaigia;

3) per vienerius metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą sprendimo dienos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas nepateikė dokumentų, patvirtinančių licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindo, nurodyto šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje, buvimą;

4) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas, kurio odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamą veiklą;

5) paaiškėja, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys įstaigos licencijai gauti ar dokumentai apie licencijuojamos veiklos sąlygų atitiktį;

6) teismo nuosprendžiu nustačius odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos veiklos apribojimą, draudžiantį teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

2. Dėl naujos licencijos išdavimo, kai licencijos galiojimas yra panaikinamas šio straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkto pagrindu, kreiptis galima iš karto po licencijos galiojimo panaikinimo. Jei licencijos galiojimas panaikinamas šio straipsnio 1 dalies 4, 5 punktų pagrindu, dėl licencijos išdavimo galima kreiptis po šešių mėnesių nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Jei licencijos galiojimas panaikinamas šio straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, dėl licencijos išdavimo galima kreiptis pasibaigus teismo apribojimui, draudžiančiam teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

3. Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą panaikinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos galiojimą Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka šio sprendimo priėmimo dieną raštu praneša odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigai, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis, pagrindą bei sprendimo panaikinti licencijos galiojimą apskundimo tvarką.

 

17 straipsnis. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijuojamos veiklos sąlygos

Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos turėtojas privalo laikytis šių licencijuojamos veiklos sąlygų:

1) teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje nurodytas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas tik šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka;

2) Odontologų rūmų įstatymo, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo  taisyklių nustatyta tvarka teikti su odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimu susijusią informaciją licencijas išduodančiai institucijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat teikti informaciją teisėsaugos ir kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;

3) teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas tik odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje nurodytais adresais;

4) užtikrinti, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje nurodytas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas teiktų tik odontologai ir (ar) burnos priežiūros specialistai, turintys odontologijos praktikos ir (ar) burnos priežiūros praktikos licenciją;

5) užtikrinti medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

6) nedelsdamas pranešti licencijas išduodančiai institucijai, jei neatitinka šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

7) nedelsiant pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie odontologus ar burnos priežiūros specialistus, kurių sveikatos būklė neatitinka Sveikatos apsaugos ministro nustatytų sveikatos priežiūros specialistų sveikatos būklės reikalavimų.“

 

9.

3

 

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į anksčiau teiktas pastabas, turi būti pakeista ir papildyta įstatymo įgyvendinimo ir taikymo tvarka bei sąlygos.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(4) 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos odontologų rūmų išduotos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos įsigaliojus šiam įstatymui suteikia teisę verstis odontologijos praktika ir burnos priežiūros praktika pagal licencijose nurodytą profesinę kvalifikaciją. Odontologijos praktikos, burnos priežiūros praktikos licencijos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, dėl kurių išdavimo odontologai ir burnos priežiūros specialistai ar Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kreipėsi iki šio įstatymo įsigaliojimo, išduodamos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įsigaliojus šiam įstatymui Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijas, dėl kurių išdavimo odontologai ir burnos priežiūros specialistai kreipėsi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, išduoda ir odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki šio įstatymo įsigaliojimo, galiojimo sustabdymą panaikina arba galiojimą panaikina iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka. Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo, prilyginamos šio įstatymo nustatyta tvarka išduotoms odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijoms, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoms.

4. Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki šio įstatymo įsigaliojimo, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                                                     Monika Navickienė

                                                                        Paulė Kuzmickienė

                                                                        Rasa Budbergytė

                                                                        Gintaras Vaičekauskas

                                                                         Eugenijus Gentvilas