PASIŪLYMAS

DĖL NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TEIKIAMŲ GALIMAI ŽEMESNĖS KOKYBĖS MAISTO PRODUKTŲ SUDARYMO Nr. XIIIP-1145

 

 

2017-10-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

Preambulė

 

 

Argumentai: Lietuvos VMVT atliktas tyrimas yra susijęs taip pat ir su kitose ES valstybėse narėse atliktais panašiais tyrimais, kurių metu taip pat užfiksuoti maisto produktų, skirtų skirtingoms ES šalims, skirtumai, todėl turi būti įtrauktas ir atitikimo ES bendrosios rinkos vertinimo aspektas.

 

Pasiūlymas: Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertinęs, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau - VMVT) atliko tyrimą, kurio metu nustatyta, jog egzistuoja žinomų gamintojų maisto prekių, pirktų Lietuvoje ir Vokietijoje, skirtumai, kai Lietuvos ir Vokietijos rinkoms tiekti tuo pačiu prekės ženklu pažymėti produktai skiriasi ne  tik sudėtimi, bet ir skoniu, spalva ar konsistencija;

siekdamas išsiaiškinti faktines aplinkybes, dėl kokių priežasčių galimai atsiranda Lietuvos vartotojų diskriminavimas ir nustatyti, ar nėra pažeidžiamos Lietuvos vartotojų teisės ir teisėti lūkesčiai bei Europos Sąjungos bendrosios vidaus rinkos principai;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 straipsniu,

 

2.

4

 

 

Argumentai: VMVT atliko tyrimą dėl maisto produktų, tačiau yra indikacijų, kad gali būti panaši situacija ir su ne maisto produktais. Siūloma išplėsti tyrimą, apimant taip pat ir ne maisto produktus.

Pažymėtina, kad kitos ES šalys narės ES Taryboje pristatė savo tyrimus dar šių metų pavasarį, todėl kyla klausimas, ar atsakingi ministrai tinkamai atstovavo Lietuvos Respublikos piliečių interesus Taryboje.

Taip pat, besiskiriančių tuo pačiu prekės ženklu pažymėtų produktų tiekimo skirtingoms ES šalims narėms klausimas yra neatsiejamas nuo ES bendrosios rinkos veikimo, todėl Komisija turėtų išnagrinėti ir šį aspektą.

Komisijos darbo rezultatas turėtų būti konkrečių reikalingų veiksmų, siekiant ištaisyti padėtį ir užtikrinti tinkamą stebėseną bei kontrolę, bei, galimai reikalingų teisės aktų pakeitimų, kad būtų išvengta situacijos ateityje, nustatymas.

 

 

Pasiūlymas: 4 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją nustatyti:

 

priežastis, kodėl skiriasi tuo pačiu prekės ženklu pažymėti Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkoms tiekiami maisto produktai;

ar nesiskiria tuo pačiu prekės ženklu pažymėti Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkoms tiekiami ne maisto produktai;

priežastis, kodėl ar VMVT tik dabar atliktas rinkos tyrimas, kurio metu nustatyta, jog Lietuvos Respublikos rinką pasiekia kitokias savybes turintys tuo pačiu prekės ženklu pažymėti produktai, nei kitas Europos Sąjungos valstybės nares, yra savalaikis ir pakankamas, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei atsakingi ministrai ėmėsi tinkamų priemonių, kad išaiškintų ir užkirstų kelią susidaryti sąlygoms imtasi ir atsakingus asmenis, kurių neveikimas sudarė sąlygas diskriminuoti Lietuvos Respublikos vartotojus;

ar Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių rinkai tiekiant besiskiriančius tuo pačiu prekės ženklu pažymėtus produktus nėra vartotojų teisių pažeidimo ir (ar) nesąžiningos komercinės veiklos bei Europos Sąjungos bendrosios vidaus rinkos principų pažeidimo požymių;

kokių priemonių yra būtina imtis nacionaliniame bei Europos Sąjungos lygmenyje, kad būtų ištaisyta susidariusi padėtis bei užkirstas kelias galimoms diskriminacinėms praktikoms ateityje.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Teikia:

Seimo nariai                                (Parašas)                     

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Gabrielius Landsbergis

Antanas Matulas

Irena Degutienė

Edmundas Pupinis

Simonas Gentvilas

Kazys Starkevičius