Projekto XIIIP-370(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIo PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 791 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 791 straipsniu

Papildyti Kodeksą 791 straipsniu:

791 straipsnis. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti patyčių kibernetinėje erdvėje vaizdinę informaciją ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą draudžiamą skleisti viešąją informaciją ar nurodymų panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją nevykdymas

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams, viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams pašalinti jų tarnybinėse stotyse saugomą patyčių kibernetinėje erdvėje vaizdinę informaciją ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą draudžiamą skleisti viešąją informaciją ar nurodymų panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją nevykdymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 791, 147 straipsnyje straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4, 6 dalyse, 480 straipsnio 4, 5 dalyse, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas