PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1555 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 51 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4503(2)

 

 

2020-06-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

 

Argumentai: siūlytina projektu įtvirtinti sąvokos „Paliatyvioji pagalba“ apibrėžtį, kuri jau yra aprobuota Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir įtraukta į Terminų banką.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 142 dalimi:

„142. Paliatyvioji pagalbapaciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.“

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                         Asta Kubilienė