2020-12-18

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-5302(2)

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

 

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – Seimo kanceliarija) valdo teisės aktų registrą (TAR) ir kitas valstybės informacines sistemas, kurių kibernetinę saugą reglamentuoja Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, TAR ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir kiti informacinių technologijų saugą reglamentuojantys teisės aktai. TAR ir kitų Seimo kanceliarijos valdomų valstybės informacinių sistemų fizinė infrastruktūra įsigyta prieš 7-12 metų ir šios įrangos gamintojų palaikymas baigėsi 2019 m., todėl negalima užtikrinti patikimo įrangos veikimo bei organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams. Sutrikus TAR ar Teisės aktų informacinės sistemos veiklai, įrangos darbingumo atstatymas gali trukti neprognozuojamai ilgą laiką (savaites ar net mėnesius).

Patikslintame Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-5302(2) nėra atsižvelgta į Seimo kanceliarijos teiktą argumentuotą ir pagrįstą poreikį dėl asignavimų skyrimo gamintojų nebepalaikomai kritinės svarbos įrangai atnaujinti.

 

Siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą teisėkūros procesą valstybėje ir atsižvelgiant į tai, kad TAR ir kitoms Seimo kanceliarijos valdomoms valstybės informacinėms sistemoms atnaujinti lėšų iš valstybės biudžeto nėra skiriama, o projekto įgyvendinimo atidėti negalima dėl jo ypatingos svarbos, reikia perskirstyti Seimo kanceliarijai numatomus skirti valstybės biudžeto asignavimus tarp atskirų išlaidų grupių.

 

Pasiūlymas:

Perskirstyti Seimo kanceliarijai numatytus skirti asignavimus 300 tūkst. Eur iš išlaidų perkeliant šią sumą turtui įsigyti. Bendra asignavimų suma Seimo kanceliarijai nesikeistų.

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                   Paulius Saudargas