Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-05-29  Nr. SPP-178

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

10.00 val.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Medardo Čoboto

90-ųjų gimimo metinių paminėjimas

 

 

Paminėjime dalyvavo M. Čoboto artimieji, Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti svečiai.

 

Velionio atminimas pagerbtas tylos minute.

 

Kalbą pasakė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Z. Balcevičius.

 

Signatarų klubo prezidentė B. Valionytė įteikė M. Čoboto artimiesiems atminimo dovaną.

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Seimo narį J. Jarutį jubiliejaus proga.

 

Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.25 val.)

 

10.26 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2018 m. gegužės 29 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas (dėl projekto Nr. XIIIP-1815), G. Landsbergis (dėl projekto Nr. XIIIP-2156(2), J. Džiugelis (dėl projekto Nr. XIIIP-2155), S. Skvernelis, M. Adomėnas (dėl projektų Nr. XIIIP-2181, Nr. XIIIP-2182 ir Nr. XIIIP-2174), J. Razma (dėl projekto Nr. XIIIP-2154), A. Skardžius (dėl projekto Nr. XIIP-4758(2), E. Gentvilas, R. Šarknickas (dėl projekto Nr. XIIIP-1639(3), P. Gražulis, J. Sabatauskas (dėl projekto Nr. XIIIP-1815).

         

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininku“ projektą Nr. XIIIP-2156(2): už – 52, prieš – 63, susilaikė 9. Nepritarta. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (10.36 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas.

 

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2181 ir  Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2182: už – 62, prieš – 56, susilaikė 7. Nepritarta. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (10.38 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektą  Nr. XIIIP-2154: už – 56, prieš – 50, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.39 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23, 58, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektą Nr. XIIIP-2174: už – 59, prieš – 53, susilaikė 11. Nepritarta. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.40 val.)

 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymui įrašyti į darbotvarkę Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7, 21, 24, 32, 33 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1815 pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą: už – 65, prieš – 21, susilaikė 33. Pritarta. (Užsiregistravo 119 Seimo narių (10.41 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2018 m. gegužės 29 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 18, susilaikė 26. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (10.43 val.)

 

10.44 val.

SVARSTYTA. Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1933(2) (teikėjai – LRV / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Sinkevičius.

Papildomo – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, S. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 113, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.55 val.)

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-971 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1934 (teikėjai – LRV / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Sinkevičius (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-1934. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.57 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2015(2) (teikėjas – R. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Sinkevičius.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.58 val.

SVARSTYTA:

1. Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo Nr. I-61 pripažinimo netekusius galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1624(2).

2. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 311 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1625(2).

3. Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1626(2)

(teikėjai – LRV / žemės ūkio ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Baublys.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1817(2) (teikėjai – LRV / žemės ūkio ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Kamblevičius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.02 val.

SVARSTYTA:

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1, 2, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1453(2).

2. Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5, 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1454(2).

3. Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1455(2)

(teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Pagrindinio –  Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

Papildomo –  Žmogaus teisių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Džiugelis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, J. Džiugelis.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (11.10 val.)

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-198(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 91, prieš 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.12 val.)

 

11.13 val.

SVARSTYTA. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-313(3) (teikėjai – E. Pupinis, S. Jovaiša / 9 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, S. Gentvilas, A. Armonaitė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 1, susilaikė 22. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.31 val.)

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2750(2) (teikėjai – R. Baškienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Baškienė, J. Sabatauskas.

 

Projekto Nr. XIIP-2750(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Kravčionok

 

Dėl R. Baškienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Baškienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone, atsiėmė pataisą).  

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Armonaitė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 2, susilaikė 29. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.42 val.)

 

11.43 val.

SVARSTYTA:

1. Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 211, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 171, 421, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 straipsniais ir septintuoju3 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1896(2)ES.

2. Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 15, 34, 35, 56, 59, 62, 64, 65, 67, 69, 701, 72, 73, 74, 751 straipsnių, priedo pakeitimo ir 651, 66, 68, 681 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1897(2).

3. Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 22, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 56 straipsnių pakeitimo ir 48, 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1898(2).

4. Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1899(2).

5. Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 26, 46, 47, 48, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1900(2).

6. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 4, 5, 9, 10, 141, 15, 26, 119, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 112 straipsniu ir 27, 162, 1631, 174 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1901(2).

7. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 61, 391, 571, 581, 582, 583 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17 ir 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1902(2).

8. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 2, 3, 21 ir 30 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1903(2).

9. Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 5, 7, 52, 53, 54, 55, 56 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 521 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1904(2).

10. Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22, 221, 251, 252, 253, 28, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 212, 281, 282, 331, 332 straipsniais ir 222, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1905(2).

11. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo ir 28, 31 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1906(2).

12. Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 63, 64, 65, 66, 67 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 621 straipsniu ir 68, 69, 70 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1907(2).

13. Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 22, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1908(2).

14. Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 26, 33, 135, 138, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 311 straipsniu ir 202, 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1909(2).

15. Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 1, 9, 11, 12, 13, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 131 straipsniu, priedu ir 50, 56 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1910(2).

16. Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 13, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir 51, 58 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1911(2).

17. Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 27, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64 straipsnių pakeitimo ir 56, 58 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1912(2).

18. Valiutos keityklos operatorių įstatymo Nr. XII-1033 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 131 straipsniu ir 17, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1913(2).

19. Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 5, 7, 96, 101, 117, 118 ir 119 straipsnių pakeitimo ir 120 straipsnio pripažinimo netekusiu galios  įstatymo projektas Nr. XIIIP-1914(2).

20. Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 101 straipsniu ir 25, 26 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1915(2).

21. Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 31, 37, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361 straipsniu ir 54, 55 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1916(2).

22. Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1917(2).

23. Administracinių nusižengimų kodekso 200, 201, 202, 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1918(2).

24. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1919(2).

25. Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1920(2).

26. Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1921(2).

27. Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas Nr. XIIIP-1922(2)

(teikėjai – LRV / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas (išskyrus projektą Nr. XIIIP-1918(2) pateikė šio komiteto atstovas V. Ažuolas.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIIIP-1918(2) pateikė šio komiteto atstovė I. Šiaulienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 95, prieš 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (11.48 val.)

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys R. Karbauskis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

11.49 val.

SVARSTYTA. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4758(2) (teikėjai – R. Baškienė / 5 Seimo nariai / 29 Seimo nariai / 32 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Butkevičius, V. Vingrienė.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu pasiūlė daryti pertrauką pagal Seimo statuto 153 straipsnio 4 punktą, kad Seimo nariai gautų papildomos informacijos), A. Butkevičius, K. Mažeika.

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką pagal Seimo statuto 153 straipsnio 4 punktą: už – 44, prieš – 36, susilaikė 23. Pritarta. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai  (12.08 val.)

 

NUTARTA. Daryti svarstymo pertrauką pagal Seimo statuto 153 straipsnio 4 punktą (iki kitos savaitės).

 

12.10 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininku“ projektas Nr. XIIIP-2156(2) (teikėjas – V. Pranckietis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio –  Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas P. Urbšys.

         

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Baigiamąjį žodį tarė kandidatas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko pareigas E. Sakalauskas.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.50 val.

 

12.17 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko paskyrimo“ projektas Nr. XIIIP-2108(2) (teikėjas – V. Pranckietis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio –  Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.50 val.

 

12.20 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“ projektas Nr. XIIIP-1894(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / 8 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

Valstybės istorinės atminties komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 92, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.26 val.)

 

12.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“ projektas Nr. XIIIP-1895(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / 8 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

Valstybės istorinės atminties komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas A. Gumuliauskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, R. Šarknickas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (12.38 val.)

 

Replikavo Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

12.39 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-1802(2) (teikėjai – E. Jovaiša / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1802(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Steponavičius, G. Skaistė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 6, susilaikė 8. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (12.48 val.)

 

Replikavo Seimo narys A. Kubilius.

 

12.50 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimui prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“ projektas Nr. XIIIP-1986(2) (teikėjas – E. Jovaiša) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

Projekto Nr. XIIIP-1986(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas E. Jovaiša

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  2 straipsnio E. Jovaišos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Adomėnas, K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 1, susilaikė 6. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (12.58 val.)

 

12.58 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1280(2) (teikėjai – E. Jovaiša / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: G. Landsbergis, E. Jovaiša.

 

Projekto Nr. XIIIP-1280(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas E. Jovaiša

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  1 straipsnio Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Gelūnas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 8, susilaikė 27. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (13.08 val.)

 

13.09 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2181.

2. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2182

(teikėjai – E. Jovaiša / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: J. Varžgalys, M. Majauskas, A. Norkienė, L. Staniuvienė, G. Steponavičius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pasiūlymo pratęsti klausimams skirtą laiką: už pasiūlymą pratęsti 10 minučių balsavo 67, už pasiūlymą pratęsti 15 minučių – 26. Pritarta pirmajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (13.31 val.)

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, M. Adomėnas, J. Razma, A. Gumuliauskas, V. Ąžuolas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Papirtienė, M. Majauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Armonaitė (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 9, susilaikė 30. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (13.48 val.)

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-14. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė priminė balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Ačienė, P. Gražulis, R. Juška, Č. Olševskis, A. Sysas, G. Skaistė, A. Skardžius ir O. Valiukevičiūtė.

 

Replikavo Seimo narys K. Masiulis.

 

Skelbiamas slaptas balsavimas. Slaptas balsavimas vyks nuo 13.50 val. iki 14.10 val.

 

PERTRAUKA

(13.51 – 15.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad rytinis posėdis baigtas.

 

Posėdis baigtas

 (15.01 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                    Rima Baškienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Arvydas Nekrošius

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė