Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-10-31  Nr. SPP-315

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Užsiregistravo 41 Seimo narys (14.00 val.)

 

14.00 val.

            Energetikos ministro Dainiaus Kreivio atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 straipsnį)

 

Energetikos ministras D. Kreivys atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus ir papildomai žodžiu užduotus klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, D. Kepenis, J. Sabatauskas, A. Skardžius, V. Valkiūnas, E. Pupinis, V. Ąžuolas, A. Butkevičius, A. Gedvilas, R. Šarknickas.

 

 

14.32 val.

SVARSTYTA. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2467 (teikėjai – L. Nagienė / 15 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.

 

Klausė Seimo nariai: K. Adomaitis, V. Ąžuolas, E. Pupinis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.47 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. XI-1322 „Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1624 (teikėjai – Vyriausybė / švietimo, mokslo ir sporto ministras) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Žukauskas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

 

14.48 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. XI-1322 „Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2954(2) (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.49 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3206 (teikėjai –A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.51 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3203 (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimas).

            Pranešėjas – krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, E. Sabutis, V. Valkiūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.00 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2972(2).

            2. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2973(2) (teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2972(2) pateikė šio komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2973(2) pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Gedvilas.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

 

15.05 val.

            SVARSTYTACivilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 9, 16, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2107(2) (teikėjas – L. Jonauskas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

Posėdžio pirmininkas paskelbė papildomo – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, V. Valkiūnas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.09 val.

            SVARSTYTASaugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3090(2) (teikėja – A. Gedvilienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.09 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2857(2).

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2858(2) (teikėjai – S. Gentvilas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2857(2) pateikė šio komiteto atstovė L. Girskienė.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2858(2) pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

15.11 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 204 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2828(2).

            2. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5 ir 15 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2829(2).

            3. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2830(2).

            4. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1698 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2831(2).

            5. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 ir 482 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2832(2).

            6. Žemės įstatymo Nr. I-446 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2833(2)  (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras D. Kreivys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

Papildomo – Aplinkos apsaugos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.

Energetikos ir darnios plėtros komisijos išvadas pateikė šios komisijos pirmininkas J. Urbanavičius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: L. Nagienė, D. Kreivys, V. Ąžuolas.

 

Projekto Nr. XIVP-2828(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas K. Starkevičius

 

Dėl balsavimo motyvų dėl 8 straipsnio R. Žemaitaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

Balsuota dėl 8 straipsnio R. Žemaitaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 45, susilaikė 20. Nepriimta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.29 val.).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 9 straipsnio V. Gapšio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 9 straipsnio K. Adomaičio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Adomaitis (atsiėmė šią pataisą).

 

Dėl 9 straipsnio L. Nagienės ir T. Tomilino  pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė  (prašė balsuoti dėl jų pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, D. Kreivys.

Balsuota dėl 9 straipsnio L. Nagienės ir T. Tomilino  pataisos: už – 47, prieš – 29, susilaikė 40. Nepriimta. Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.37 val.) Lieka pagrindinio komiteto redakcija.

 

Dėl 9 straipsnio R. Vaitkaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Vaitkus (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 9 straipsnio R. Vaitkaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 9 straipsnio V. Gapšio pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 12 straipsnio L. Nagienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: L. Nagienė, A. Skardžius.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narė L. Nagienė atsiėmė šią pataisą, ir lieka pagrindinio komiteto redakcija.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad dėl kitų 12 straipsnio pataisų balsuoti nereikia.

 

Dėl 14 straipsnio L. Nagienės ir T. Tomilino pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė  (atsiėmė šią pataisą).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 14 straipsnio Aplinkos apsaugos komiteto ir Energetikos ir darnios plėtros komisijos pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 14 straipsnio R. Žemaitaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu, nes pritarta 14 straipsnio pagrindinio komiteto suderintai redakcijai.

 

 

Projekto Nr. XIVP-2832(2) pataisų svarstymas

 

Dėl 3 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Lopata.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimo laikas pratęsiamas, iki bus nubalsuota dėl visų jau apsvarstytų darbotvarkės klausimų.

 

Dėl 11 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 11 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šių projektų kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, A. Skardžius, K. Starkevičius, V. Ąžuolas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 2, susilaikė 35. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.54 val.).

 

 

15.55 val.

SVARSTYTA. Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2467 (teikėjai – L. Nagienė / 15 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 52, prieš – 15, susilaikė 45. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.56 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 65, už pasiūlymą jį atmesti – 44. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.56 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti.

 

 

15.56 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. XI-1322 „Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1624 (teikėjai – Vyriausybė / švietimo, mokslo ir sporto ministras) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Atmesti šį projektą. Balsavimo rezultatai: už 107, prieš 2, susilaikė 1. Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.56 val.).

 

 

15.57 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. XI-1322 „Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2954(2) (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 108, prieš 1, susilaikė 0. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.57 val.).

 

 

15.57 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3206 (teikėjai –A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 108, prieš 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.57 val.).

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-11-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.58 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2972(2).

            2. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2973(2) (teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 14, susilaikė 25. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.58 val.).

 

 

15.58 val.

            SVARSTYTACivilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 9, 16, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2107(2) (teikėjas – L. Jonauskas) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 3, susilaikė 18. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.58 val.).

 

 

15.59 val.

            SVARSTYTASaugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3090(2) (teikėja – A. Gedvilienė) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 1, susilaikė 27. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (15.59 val.).

 

 

15.59 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2857(2).

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2858(2) (teikėjai – S. Gentvilas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 15. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.59 val.).

 

 

16.00 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3203 (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 107, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 112 Seimo narių (16.00 val.).

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

16.01 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3193.

            2. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3194.

3. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3195.

4. Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3196.

5. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 341 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3197.

6. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3198.

7. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3199 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo nariai: V. Targamadzė, L. Girskienė, A. Veryga, E. Pupinis, L. Kukuraitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L. Kukuraitis.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

16.23 val.

SVARSTYTA. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2536(2) (teikėjai – L. Nagienė / 11 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.

 

Klausė Seimo narys E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

16.30 val.

SVARSTYTA. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3037 (teikėjai – L. Kukuraitis / 14 Seimo narių) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L. Kukuraitis (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.  Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.31 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3156.

            2. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3157.

            3. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3158.

            4. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3159 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimas).

            Pranešėjas – ekonomikos ir inovacijų viceministras K. Žemaitis.

 

Klausė Seimo nariai: R. Tamašunienė, L. Girskienė, M. Matijošaitis, E. Pupinis.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

16.43 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 131 ir 154 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3160.

            2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3161 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimas).

            Pranešėjas – ekonomikos ir inovacijų viceministras K. Žemaitis.

 

Klausė Seimo narė L. Girskienė.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

16.49 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3167.

            2. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2126 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3168.

            3. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3169.

            4. Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2125 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3170.

            5. Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301, 351, 352 ir 66 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2114 5, 8, 10, 17, 18, 24, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3171 (teikėjai – A. Gedvilienė, S. Gentvilas) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Gedvilienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė.

Klausė Seimo nariai: R. Tamašunienė (dėl trijų projektų), J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė E. Rudelienė.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

            17.04 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2023-11-06 – 2023-11-10) – 2023 m. lapkričio 7 d. (antradienio) ir 9 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2023-11-06 – 2023-11-10) – 2023 m. lapkričio 7 d. (antradienio) ir 9 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.08 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3193.

            2. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3194.

3. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3195.

4. Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3196.

5. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 341 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3197.

6. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3198.

7. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3199 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 10. Užsiregistravo 81 Seimo narys (17.09 val.).

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.09 val.

SVARSTYTA. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2536(2) (teikėjai – L. Nagienė / 11 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 32, prieš – 7, susilaikė 36. Nepritarta. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (17.10 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 45, už pasiūlymą jį atmesti – 31. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 79 Seimo nariai (17.10 val.).

 

           NUTARTA. Grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti.

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIVP-3193 ir jo lydimųjų projektų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas  (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Replikavo Seimo narė L. Nagienė.

 

 

 

17.12 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3156.

            2. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3157.

            3. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3158.

            4. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3159 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 12. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.13 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIVP-3156 ir Nr. XIVP-3157 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIVP-3156, Nr. XIVP-3157 ir Nr. XIVP-3159 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.14 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 131 ir 154 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3160.

            2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3161 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.14 val.).

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.15 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3167.

            2. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2126 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3168.

            3. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3169.

            4. Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2125 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3170.

            5. Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301, 351, 352 ir 66 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2114 5, 8, 10, 17, 18, 24, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3171 (teikėjai – A. Gedvilienė, S. Gentvilas) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 2, susilaikė 21. Užsiregistravo 81 Seimo narys (17.15 val.).

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas (prašė neskirti Kaimo reikalų komiteto papildomu komitetu), R. Tamašunienė (siūlė prašyti antikorupcinio vertinimo išvadų), A. Vyšniauskas, R. Tamašunienė (prašė paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu).

 

Balsuota dėl pasiūlymo neskirti Kaimo reikalų komiteto papildomu komitetu šiems projektams svarstyti: už – 49, prieš – 27, susilaikė 2. Pritarta. Užsiregistravo 78 Seimo nariai  (17.20 val.).

 

NUTARTA:

            1. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti šių projektų antikorupcinio vertinimo išvadas. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Posėdis baigtas

 (17.21 val.)

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Julius Sabatauskas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė