LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos apsaugos ĮSTATYMO NR. I-2223

 1, 6, 25, 26 ir 57 STRAIPSNIų PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO

 

2020-10-28 Nr. XIIIP-5098(2)

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt