LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮVEDIMO“ PROJEKTO NR. XIVP-2492

 2023-03-10  Nr. 104-P-12

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Dovilė Šakalienė.

Komiteto biuras: vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Mantas Lapinskas, Justas Gaidys, Gediminas Kazėnas, vyresnioji specialistė Skaistė Blažinauskaitė.

Kviestiniai asmenys: Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas, Viešojo saugumo politikos grupės vadovas Darius Domarkas ir patarėjas Dainius Cicėnas, Užsienio reikalų ministro patarėjas Laurynas Jonavičius, Konsulinio departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Šriubša, Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento direktorius Giedrius Puodžiūnas, NATO, JAV ir Kanados skyriaus vedėjas Gediminas Kuras, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos grupės vadovas Andrius Vaivada, Lietuvos kariuomenės vado padėjėjas plk. ltn. Andrius Jagminas

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-03-09  Nr. XIVP-2492

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektui Nr. XIVP-2492.

8. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 1.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: L. Kasčiūnas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSGK biuro patarėjas Gediminas Kazėnas