2018-09-13

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP- 2002

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

1.

7

 

 

Argumentai:

Pagal projekte siūlomą 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto formuluotę civilinėje apyvartoje draudžiami ginklų priedėliai, skirti A kategorijos ginklams. Tačiau tie patys priedėliai gali būti naudojami ir su B ir C kategorijos ginklais. Kyla grėsmė, kad A kategorijos ginklų priedėliai gali būti naudojami medžioklėje, kur jie yra draudžiami. Todėl siūloma patikslinti 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir numatyti, kad civilinėje apyvartoje draudžiami ne tik ginklų priedėliai, skirti A kategorijos ginklams, bet ir A kategorijos ginklų priedėliai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, skirtus A kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar Europos juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos, nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai, A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, jų dalis tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą;‘

 

2.

13

 

 

Argumentai:

Esama 13 straipsnio 11 dalies formuluotė neužtikrina, kad asmenys, turintys teisę turėti lazerinius, naktinius taikiklius ar duslintuvus sportinei veiklai ar šaulio funkcijos vykdyti, negalės jais pasinaudoti ir kitur, pavyzdžiui medžioklėje, kur jie draudžiami. Šiuos priedėlius nesudėtinga tiek sumontuoti, tiek ir nuimti nuo šaunamojo ginklo (naudojant tam tikrus laikiklius tai užtrunka kelias sekundes). Todėl kyla rizika, kad asmuo galės jais neteisėtai pasinaudoti medžioklės metu, o iškart po to lengvai numontuoti nuo ginklo  ir jau teisėtai turėti, pvz., medžiokliniame krepšyje. Tokiais atvejais įrodyti, kad jis jais pasinaudojo medžioklėje, faktiškai būtų neįmanoma. Todėl siūloma patikslinti 13 straipsnio 11 dalį.

 

Pasiūlymas:

pakeisti 13 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Lazerinius ir naktinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą sportui, šaulio tarnybai. Duslintuvus gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai ir tik Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu. Šio straipsnio šioje dalyje nurodytus ginklų priedėlius galima turėti ir naudoti atitinkamai tik sportui ar šaulio tarnybos funkcijoms vykdyti.

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                         Kęstutis Mažeika