Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-05-07  Nr. SPP-398

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkė visus pasveikino Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga.

 

            10.01 val.

            Valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko priesaika.

 

Posėdžio pirmininkė paaiškino prisaikdinimo procedūrą. Priesaiką priėmė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Prisiekė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

10.03 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2020 m. gegužės 7 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-4167(3) ir jo lydimuosius projektus: už – 46, prieš – 48, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.06 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Seniūnų sueigos sprendimą sutrumpinti Vyriausybės valandą iki 30 min. leidžiant paklausti tik mažumos atstovams.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2020 m. gegužės 7 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 9, susilaikė 27. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.08 val.)

 

 

10.08 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 481 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4774(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad diskusijai skirta 20 min.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, T. Tomilinas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), V. Vingrienė, G. Skaistė, A. Sysas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku (11.30 val.).

 

 

10.34 val.

            SVARSTYTAPiniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4775(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, R. J. Dagys, P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku (11.30 val.).

 

 

10.50 val.

            SVARSTYTAIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4776(2) (sujungti Nr. XIIIP-4727 ir Nr. XIIIP-4776) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, R. Šarknickas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku.

 

 

10.58 val.

            SVARSTYTAParamos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4777(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, E. Pupinis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku.

 

 

11.04 val.

            SVARSTYTAVienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo projektas Nr. XIIIP-4778(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad diskusijai skirta 20 min.

Posėdžio pirmininko pasiūlymui diskusijoje leisti kalbėti tiems, kurie užsirašė kalbėti frakcijos vardu, pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), E. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu),  T. Tomilinas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

11.31 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 481 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4774(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Projekto Nr. XIIIP-4774(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė

 

Dėl 1 straipsnio R. Petrauskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Baublys, T. Tomilinas.  

Balsuota dėl 1 straipsnio R. Petrauskienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 46, prieš – 16, susilaikė 52. Nepriimta. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.36 val.)

 

Dėl 1 straipsnio G. Skaistės ir L. Kasčiūno pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, J. Razma, R. J. Dagys.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

Balsuota dėl 1 straipsnio G. Skaistės ir L. Kasčiūno pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas: už – 47, prieš – 17, susilaikė 57. Nepriimta. (Užsiregistravo 122 Seimo nariai (11.42 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnio R. Šalaševičiūtės ir R. Baškienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad V. Ačienė ir kt. atsiėmė 2 straipsnio pataisą.

 

Dėl 7 straipsnio M. Majausko pirmos ir antros pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Majauskas  (atsiėmė šias pataisas).

 

Dėl 7 straipsnio M. Majausko trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Majauskas (atsiėmė šią pataisą).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 127, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 127 Seimo nariai (11.48 val.)

 

            1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, V. Vingrienė, K. Glaveckas, G. Skaistė.

 

           NUTARTA. Priimti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 481 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 125, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 127 Seimo nariai (11.55 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, K. Masiulis.

 

 

11.56 val.

            SVARSTYTAPiniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4775(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Sysas, P. Gražulis, K. Glaveckas, J. Razma, K. Masiulis.

 

           NUTARTA. Priimti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymą . Balsavimo rezultatai: už – 123, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 127 Seimo nariai (12.06 val.)

 

 

12.07 val.

            SVARSTYTAIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4776(2) (sujungti Nr. XIIIP-4727 ir Nr. XIIIP-4776) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 126, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 127 Seimo nariai (12.07 val.)

 

 

12.08 val.

            SVARSTYTAParamos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4777(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Teisės departamento pastabai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 127, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 128 Seimo nariai (12.09 val.)

 

 

12.10 val.

            SVARSTYTAVienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo projektas Nr. XIIIP-4778(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymo tęsinys) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Projekto Nr. XIIIP-4778(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė

 

Dėl 1 straipsnio M. Majausko, R. Budbergytės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, R. J. Dagys, E. Gentvilas.

Balsuota dėl 1 straipsnio M. Majausko, R. Budbergytės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 41, prieš – 30, susilaikė 43. Nepriimta. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (12.15 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad nebereikės balsuoti dėl kitų straipsnių analogiškų M. Majausko, R. Budbergytės ir kt. pataisų.

 

Dėl 1 straipsnio G. Skaistės, M. Navickienės ir J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, J. Džiugelis, R. J. Dagys.

Balsuota dėl 1 straipsnio G. Skaistės, M. Navickienės ir J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 45, prieš – 33, susilaikė 43. Nepriimta. (Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.22 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad nebereikės balsuoti dėl kitų straipsnių analogiškų G. Skaistės, M. Navickienės ir J. Razmos pataisų.

 

Dėl 1 straipsnio M. Puidoko ir A. Mazuronio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: M. Puidokas, A. Mazuronis, A. Sysas.

Balsuota dėl 1 straipsnio M. Puidoko ir A. Mazuronio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 28, prieš – 27, susilaikė 52. Nepriimta. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (12.29 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką (nes turi prasidėti Vyriausybės valanda).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo projektas Nr. XIIIP-4778(2) toliau bus svarstomas vakariniame posėdyje (14.00 val.).

 

 

12.30 val.

Vyriausybės valanda (nuotoliniu būdu).

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Mažeika,

susisiekimo ministras J. Narkevičius,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė,

žemės ūkio ministras A. Palionis.

 

Nuotoliniu būdu dalyvavo Vyriausybės nariai:

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

            finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

kultūros ministras M. Kvietkauskas,

            socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Į Seimo opozicijos lyderio G. Landsbergio klausimus (dėl savivaldybėms papildomai skirtų lėšų ir dėl būtinybės keisti 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario V. Kernagio klausimą (dėl papildomai skiriamų lėšų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo narės V. Čmilytės-Nielsen klausimą (dėl priedų medikams ir dėl savipagalbos grupių) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės R. Popovienės klausimą (dėl susijusių su rizikos grupėmis asmenų testavimo) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo narės A. Armonaitės klausimą (dėl Vilniaus savivaldybės investicinių programų finansavimo sumažinimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo narės A. Bilotaitės klausimą (dėl supaprastintų viešųjų pirkimų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl paramos žiniasklaidai ir spaudai) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė kultūros ministras M. Kvietkauskas.

Į Seimo narės R. Budbergytės klausimą (dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atnaujinimo ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų grupės COVID-19 ligos padariniams gydyti) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario A. Butkevičiaus klausimą (dėl pieno ir galvijų supirkimo kainų ir paramos žemdirbiams) atsakė žemės ūkio ministras A. Palionis.

Į Seimo narės A. Gedvilienės klausimą (dėl Kauno klinikų vadovo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

Padėkos žodį tarė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

 

13.00 val.

Informaciniai pranešimai.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė Seimo nario A. Skardžiaus pareiškimą, kad nuo 2020 m. gegužės 7 d. jis palieka Lietuvos socialdemokratų darbo frakciją ir prisijungia prie Mišrios Seimo narių grupės.

 

Užsiregistravo 27 Seimo nariai (13.00 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (13.01 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė