LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1179 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-12-08 Nr. XIVP-2320

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Projekto 3 straipsnio nuostatos dėl šio įstatymo vėlesnio įsigaliojimo brauktinos kaip perteklinės, kadangi Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių analogiškas įsigaliojimas jau yra numatytas šio įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

2.         Projekto 1 ir 2 straipsniuose po pakeitimų esme reikėtų įrašyti keičiamų 28 ir 29 straipsnių pavadinimus.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]