LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-2100

2018-06-15 Nr. 103-P-29

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, M. Navickienė, A. Norkienė,                      J. Rimkus, A. Sysas, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, R. Molienė, padėjėja R. Liekienė; kviestieji asmenys:  R. Guobaitė-Kirslienė – Respublikos prezidentės patarėja, A. Gratulevičienė  – Vyriausybės kanceliarijos patarėja, L. Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras, I. Gudžiūnaitė – teisingumo viceministrė, D. Morkūnienė – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, I. Ruginienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, R. Skyrienė – „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-16

1

 

 

   Atsižvelgiant  į projekto 1 straipsniu keičiamo Kodekso 27 straipsnio 1 bei 3 dalių turinį, siūlytume tikslinti šio straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „Darbuotojų teisės į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą“.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Žmogaus teisių  komitetas

(2018-06-06)

2

 

 

 

Pritarti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektui Nr. XIIIP-2100 ir siūlyti pagrindiniam  komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą ir Žmogaus teisių komiteto siūlymą, kuriems  Komitetas pritarė.

 

Argumentai:

Siūloma patikslinti įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas  įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.  liepos 9 d.“

 

Pritarti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir šiems Komiteto pasiūlymams.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo  komitetas

(2018-06-15)

2

 

 

 

Argumentai:

Šis įstatymas yra lydintis pagrindinį Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP- 2096, kuris suteikia įgaliojimus, teises priežiūros institucijai, numato priežiūros institucijos atliekamų pažeidimų nagrinėjimo tvarką. Dabar galiojančiame įstatyme esančios nuostatos nebeatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, jame yra numatytos procedūros, kurių reglamente nebėra (pvz., išankstinės patikros atlikimas, duomenų valdytojų registravimas), todėl yra svarbu priimti naują įstatymą skubiai, siekiant užtikrinti priežiūros institucijų tinkamą veikimą.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. liepos 9 d.

 

Pritarti.

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantas Jonas Dagys.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė                                                                        

           

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Komiteto biuro patarėja R. Molienė.