Projekto lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO  NR. IX-569 23, 24, 25 IR 26 STRAIPSNIŲ  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2016 m.     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Alui taikomas 3,36 4,03 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Alui taikomas 3,63 4,83 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Alui taikomas 3,92 5,81 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 30,96 37,15 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 77,89 93,47 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 33,44 44,58 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 84,12 112,16 euro už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 36,12 53,5 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 90,85 134,59 euro už produkto hektolitrą.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 96,65 115,98 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 136,37 163,64 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 104,38 139,18 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 147,28 196,37 euro už produkto hektolitrą.“

3. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 112,73 167,01 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 159,06 235,65 euro už produkto hektolitrą.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Etilo alkoholiui taikomas 1 353,69 1624,43 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Etilo alkoholiui taikomas 1 387,53 1949,31 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

3. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Etilo alkoholiui taikomas 1 422,22 2339,18 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis, 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 3 dalis, 3 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:

1.      Andrius Kubilius

2.      Dainius Kreivys

3.      Vida Marija Čigriejienė

4.      Vincė Vaidevutė Margevičienė

5.      Antanas Matulas

6.      Irena Degutienė

7.      Arimantas Dumčius

8.      Stasys Šedbaras

9.      Vytautas Juozapaitis

10.  Kazimieras Kuzminskas

11.  Algis Strelčiūnas

12.  Donatas Jankauskas

13.  Sergejus Jovaiša

14.  Audronius Ažubalis

15.  Kazys Starkevičius

16.  Rimantas Jonas Dagys

17.  Pranas Žeimys

18.  Vilija Aleknaitė Abramikienė

19.  Paulius Saudargas

20.  Liutauras Kazlavickas

21.  Rytas Kupčinskas

22.  Agnė Bilotaitė

23.  Arvydas Vidžiūnas

24.  Rokas Žilinskas

25.  Arvydas Anušauskas