PASIŪLYMAS

DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110 1, 5, 11(1), 16, 19, 20, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1439

 

 

2022-04-07

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

9

24 str. 1,2,

3,4,9

 

Argumentai:

Vertinant siekį padėti šeimoms auginti vaikus bei matant blogėjančią ekonominę padėtį ir su tuo susijusius būsimus sunkumus, Ligos ir motinystės įstatymu (XIVP-1439) siūlomas vaiko priežiūros išmokos dydžio mažinimas (nuo buvusio 77,58 proc. iki 60 proc.), nors ir būtų prailgintas iki 18 mėnesių, deja netaptų parama jaunoms šeimos.

Atkreiptinas dėmesys, kad galimybės suteikimas jau pirmais vaiko gyvenimo metais tėvams dirbti būtų realizuotas ne visų tėvų, todėl buhalterinis skaičiavimas dėl „nesumažėjančių“ pajamų neatitiktų realybės. Žinotina ir tai, kad įstatymu siūloma galimybė dirbti ir gauti vaiko priežiūros išmoką būtų apribota, kad gaunama atlyginimo ir vaiko priežiūros išmokos suma viršytų buvusio darbo užmokesčio dydžio.

Dar blogesnė padėtis teikiamu įstatymu siūloma tėvams, pasirinkusiems vaiką auginti dvejus metus. Pirmais metais vaiko priežiūros išmoka būtų sumažinama nuo 54,31 proc. iki 45 proc., o antraisiais metais mažinama nuo 31,03 iki 25 proc.  Ir, priešingai negu dabar veikia teisinis reguliavimas, antraisiais vaiko gyvenimo metais, gaunama atlyginimo ir vaiko priežiūros išmokos suma negalėtų viršyti buvusio darbo užmokesčio dydžio.

Todėl, pritariant ES Direktyvos (2019/1158) įgyvendinimui     įvedant neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas bei sudarant galimybę ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais dirbti, toliau padedant šeimoms auginti vaikus ir vykdyti šeimai palankią politiką siūlome drastiškai nemažinti  vaiko priežiūros išmokos dydžių.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 9 straipsniu keičiamo įstatymo 24 straipsnio 1,2,3,4 ir 9 dalis ir jas išdėstyti taip:

„1. Jeigu apdraustasis asmuo pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmoka jam skiriama ir mokama, iki vaikui sueis 18 mėnesių, išskyrus atvejį, numatytą šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, iš kurių šio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytais laikotarpiais jam skiriamos ir mokamos vaiko priežiūros išmokos dydis yra 78 procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o likusius mėnesius, iki vaikui sueis 18 mėnesių, – 60 70 procentų šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

2. Jeigu apdraustasis asmuo pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmoka jam skiriama ir mokama, iki vaikui sueis 24 mėnesiai, išskyrus atvejį, numatytą šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, iš kurių šio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytais laikotarpiais jam skiriamos ir mokamos vaiko priežiūros išmokos dydis yra 78 procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, likusius mėnesius, iki vaikui sueis 12 mėnesių, – 45 54  procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių, iki vaikui sueis 24 mėnesiai, – 25  31 procento išmoka šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas pajamas ir (ar) išmokas.

3. Jeigu apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogos suteikiamos pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalį, išskyrus atvejus, nustatytus šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, ir jis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmoka jam skiriama ir mokama 18 mėnesių, išskyrus atvejį, numatytą šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, iš kurių šio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytais laikotarpiais jam skiriamos ir mokamos vaiko priežiūros išmokos dydis yra 78 procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o likusius mėnesius – 60 70 procentų šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

4. Jeigu apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogos suteikiamos pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalį, išskyrus atvejus, nustatytus šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, ir jis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką 24 mėnesius, vaiko priežiūros išmoka jam skiriama ir mokama 24 mėnesius, išskyrus atvejį, numatytą šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, iš kurių šio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytais laikotarpiais jam skiriamos ir mokamos vaiko priežiūros išmokos dydis yra 78 procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, likusius pirmųjų įvaikinto vaiko auginimo metų mėnesius – 45  54 procentai šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o antraisiais įvaikinto vaiko auginimo metais – 25  31 procento išmoka šios išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas pajamas ir (ar) išmokas.

9Mokant vaiko priežiūros išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo metu gautos draudžiamosios pajamos už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos. Antraisiais vaiko auginimo metais (iki vaikui sueis 24 mėnesiai arba antraisiais įvaikinto vaiko auginimo metais) vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas pajamas ir (ar) išmokas.“


Teikia

Seimo nariai

Rima Baškienė

Laima Nagienė

Laima Mogenienė