LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO

NR. VIII-723 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1179 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2320

 

2023 m. vasario 15 d. P-104-5

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Andrius Mazuronis, Arvydas Pocius, Saulius Skvernelis, Komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai: Justas Gaidys, Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Gediminas Kazėnas, Mantas Lapinskas. Kviestieji asmenys: Kviestieji asmenys: Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus ir Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento direktorė Judita Nagienė, Lietuvos kariuomenės vado padėjėjas plk. ltn. Andrius Jagminas, Seimo Teisės departamento atstovė Irena Šambaraitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2022-12-08

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Projekto 3 straipsnio nuostatos dėl šio įstatymo vėlesnio įsigaliojimo brauktinos kaip perteklinės, kadangi Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių analogiškas įsigaliojimas jau yra numatytas šio įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2022-12-08

 

 

 

2.         Projekto 1 ir 2 straipsniuose po pakeitimų esme reikėtų įrašyti keičiamų 28 ir 29 straipsnių pavadinimus.

Pritarti

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2022-12-22

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2320 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui bei komiteto išvadai.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: L. Kasčiūnas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                  Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas M. Lapinskas