PASIŪLYMAI

DĖL Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektO

NR. XIIIP-1787 (2)

 

 

2019-10-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

1

 

Argumentai:

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektu iš esmės peržiūrimas žemės gelmių srities reglamentavimas ir įstatymas dėstomas nauja redakcija, todėl ypatingai svarbu, kad įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai būtų laiku priimti. Atsižvelgiant, kad užtruko Žemės gelmių įstatymo projekto priėmimas, siūloma keisti įsigaliojimo datą.  

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d. 2020 m. birželio 30 d.

 

2.

2

2

 

Argumentai:

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektu iš esmės peržiūrimas žemės gelmių srities reglamentavimas ir įstatymas dėstomas nauja redakcija, todėl ypatingai svarbu, kad įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai būtų laiku priimti. Atsižvelgiant, kad užtruko Žemės gelmių įstatymo projekto priėmimas, siūloma keisti įsigaliojimo datą. 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2019 m birželio30 d. 2020 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika