DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

2018-11-07

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Ramučių gyvenvietė – smarkiai besiplečianti (2018 m. Karmėlavos seniūnijos duomenimis Ramučiuose gyvena apie 2600 gyventojų) Kauno rajono gyvenvietė, kuri ribojasi su Kauno miestu ir Kauno LEZ teritorija.

Ramučių kultūros centro pastate veikia trys savivaldybės biudžetinės įstaigos: kultūros centras, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių skyrius bei Kauno rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Ramučių skyrius.

Ramučių kultūros centro pastatas pastatytas 1972 m. Visa pastato infrastruktūra, elektros instaliacija, vandentiekio sistema pasenusi ir vietomis avarinės būklės.

Kauno rajono Ramučių kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras – savo veikla puoselėja krašto kultūrinį savitumą, tenkina Centrui priskirtos teritorijos gyventojų kultūrinius poreikius, telkia gyventojus mėgėjų meno kolektyvų veiklai, skatina jų meninę saviraišką, į veiklą įtraukia įvairaus amžiaus ir socialinių grupių keturių seniūnijų (Karmėlavos, Neveronių, Domeikavos ir Lapių) narius, teikia gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius, sudarančias sąlygas bendruomenės saviraiškai, jaunimo politikos ir kultūros renginių plėtrai.

Kauno rajono savivaldybė dėl finansavmo teikė projektą  Valstybės investicijų 2019-2021 m.m. programai. Bendra numatoma investicijų projekto vertė 923 tūkst. Eur.

Pasiūlymas:

Skirti ,,Kauno rajono Ramučių kultūros centro, esančio adresu Centrinė g. 26C, Ramučių k., rekonstrukcija “ projekto įgyvendinimui  462 000 Eur. ( keturis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius Eurų) sumą.

 

 

Lėšų šaltinis:

 

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką arba iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų.

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 Seimo nariai                                                                                       Raminta Popovienė

                                                                                                            Rasa Budbergytė

                                                                                                            Julius Sabatauskas

                                                                                                            Algirdas Sysas