PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675

8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3311(2)

 

2023-12-10

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

2

6

 

Argumentai:

 

Socialinės įtraukties puoselėjimas ir kova su skurdu yra pagrindinės europinės gyvensenos vertybės. Europos socialinių teisių ramstyje konstatuojama, kad žmonės su negalia turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką.

2015 m. Jungtinių Tautų priimti Darnaus vystymosi tikslai yra geriausias politikos receptas kovoti su skurdu, siekti socialinio teisingumo, sudaryti sąlygas taikai, tausoti gamtą ir skatinti žmonių gerovę. Lietuva, pritardama Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimui, įsipareigojo siekti visų 17 darnaus vystymosi tikslų.

Pirmasis tikslas yra skurdo panaikinimas, tačiau siūlomu projektu dalis sunkią negalią turinčių žmonių vis dar paliekami gyventi absoliučiame skurde.

Absoliutaus skurdo riba (minimalių vartojimo poreikių dydis, toliau MVPD) – kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaičiuojamas pajamų, reikalingų minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių bei paslaugų) poreikiams patenkinti, dydis. Absoliutaus skurdo riba 2023 m. yra 354 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad MVPD skaičiuojamas sveikam žmogui, tačiau žmonės su sunkia negalia, dažnai susiduria su papildomomis išlaidomis, kurios nesusijusios su įprastu gyvenimu. Šios išlaidos gali žymiai viršyti standartines gyvenimo sąnaudas.

Unikalių asmenų su negalia, kurie bent kartą gavo maisto paketą 2023 m. lapkričio mėn. duomenimis buvo 23305 (~10% nuo visų asmenų su negalia), tai byloja apie didelį asmenų su negalia skurdą ir nepriteklių.

Pagal žmogaus teisių principus, kiekvienas asmuo turi teisę gyventi oriai. Tai reiškia, kad sunkią negalią turintys žmonės neturėtų būti priversti gyventi absoliučiame skurde dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti. Todėl siūlau pakoreguoti šalpos neįgalumo pensijų dydžius užtikrinant jiems minimalias reikalingas lėšas pragyvenimui ir ištraukti sunkią negalią turinčius žmones iš absoliutaus skurdo.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

6. 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Šalpos pensijų įstatymo 8 straipsnio redakcija:

8 straipsnis. Šalpos negalios ir šalpos senatvės pensijų dydžiai

1. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau – MVPD);

2) asmenims, kuriems nustatytas vidutinio neįgalumo lygis, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

3) asmenims, kuriems nustatytas lengvo neįgalumo lygis, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

2. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 2–5 punktuose nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,25 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,16 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2,08 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

7) asmenims, netekusiems 70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,74 šalpos pensijų bazės dydžio;

8) asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,65 šalpos pensijų bazės dydžio;

9) asmenims, netekusiems 60 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,56 šalpos pensijų bazės dydžio;

10) asmenims, netekusiems 55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;

11) asmenims, netekusiems 50 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,38 šalpos pensijų bazės dydžio;

12) asmenims, netekusiems 45 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,29 šalpos pensijų bazės dydžio.

3. Šalpos negalios pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 2 šalpos pensijų bazių dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,73 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,64 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,55 šalpos pensijų bazės dydžio, bet ne mažiau negu MVPD;

7) asmenims, netekusiems 70 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;

8) asmenims, netekusiems 65 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,37 šalpos pensijų bazės dydžio;

9) asmenims, netekusiems 60 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,28 šalpos pensijų bazės dydžio;

10) asmenims, netekusiems 55 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,19 šalpos pensijų bazės dydžio;

11) asmenims, netekusiems 50 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1,1 šalpos pensijų bazės dydžio;

12) asmenims, netekusiems 45 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo), – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

4. Šalpos senatvės pensijos yra šių dydžių:

1) šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytiems asmenims, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

2) šio įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nurodytiems asmenims, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.“ “

 

 

Teikia

Seimo narė:                                                                                                     Monika Ošmianskienė