LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNO POLITIKAMS

„KAIP ATSKIRTI, AR PLANUOJAMA SKELBTI INFORMACIJA NĖRA POLITINĖ REKLAMA IR VYKDOMA VEIKLA NĖRA RINKĖJŲ PAPIRKIMAS?“ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. Sp-93

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51, 50 ir 54 straipsniais, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 8, 45 ir 47 straipsniais, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 5, 51 ir 54 straipsniais, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6, 47 ir 51 straipsniais, siekdama užtikrinti, kad rinkimai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais, kad rinkimų agitacija atitiktų įstatymus, neprieštarautų moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, atitiktų sąžiningus ir garbingus rinkimus nusprendžia:

Patvirtinti Savikontrolės klausimyną politikams „Kaip atskirti, ar planuojama skelbti informacija nėra politinė reklama, ar vykdoma veikla nėra rinkėjų papirkimas?“  (pridedama).

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                 Laura Matjošaitytė