LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 15 D. SPRENDIMO NR. V-1462 „DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1490

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimą Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje. Atstumas tarp žiūrovų ir (ar) dalyvių gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“.

2. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. tokia 1.2 papunkčio redakcija:

„1.2. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje. Atstumas tarp žiūrovų ir (ar) dalyvių gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio

Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Aurelijus Veryga