STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. SV6-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu bei šiuo įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu:

1.       pratęsiu akreditavimo terminus baigiamoms vykdyti studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.1 punktą (pagal 1 priedą);

2.       remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. birželio 7 d. raštu Nr. SR-2580 pratęsiu akreditavimo terminus baigiamoms vykdyti studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.3 punktą (pagal 2 priedą);

3.       pratęsiu akreditavimo terminus studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.4 punktą (pagal 3 priedą);

4.       remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais bei Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu, akredituoju studijų programas (pagal 4 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. SV6-25

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

ugdymo mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6121MX029,612X14005

Šokio pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2020 birželio 30 d.

 

Socialinių mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621N55001

Tarptautinis marketingas ir prekyba

Vilniaus universitetas

2018 birželio 30 d.

 

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. SV6-25

2 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

Socialinių mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653N30009

Finansai ir ekonomika

Marijampolės kolegija

2017 birželio 30 d.

 

MENŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621K13002

Kraštovaizdžio architektūra

Klaipėdos universitetas

2018 birželio 30 d.

 

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. SV6-25

3 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653E10006

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra

Vilniaus kooperacijos kolegija

2017 gruodžio 31 d.

 

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. SV6-25

4 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

HUMANITARINIŲ mokslų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6121NX015, 612Q80001

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Vilniaus universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

6211NX018,

621Q80001

Klasikinė filologija

Vilniaus universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

 

 

verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų krypčių grupė

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6123LX001,

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros politika

Vilniaus dailės akademija

2020 rugpjūčio 31 d.

6213LX001,

621N20016

Kultūros vadyba ir kultūros politika

Vilniaus dailės akademija

2020 rugpjūčio 31 d.

6211LX086,

621N20024

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

 

 

INŽINERIJOS mokslų studijų krypčių grupė

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612H77001,

6121EX047

Gamybos inžinerija ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

621H74001,

6211EX057

Spaudos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

621H77001,

6211EX055

Pramonės inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

628H20001,

6281EX002

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

653H22002,

6531EX035

Kelių inžinerija

Kauno technikos kolegija

2023 rugpjūčio 31 d.

653H20001,

6531EX009

Statybos inžinerija

Kauno technikos kolegija

2023 rugpjūčio 31 d.

612H24001,

6121EX004

Pastatų inžinerinės sistemos

Kauno technologijos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

612H20001,

6121EX005

Statybos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

621J80002,

6211EX005

Nekilnojamo turto valdymas

Kauno technologijos universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

621H20001,

6211EX008

Statybos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

621H24001,

6211EX006

Pastatų inžinerinės sistemos

Kauno technologijos universitetas

2023 rugpjūčio 31 d.

 

__________________