LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2013 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 4-171 „DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS LPK 2012 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. 4-217

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 27 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.15 papunkčiu ir Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, priedo 9 punktu,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ir papildau nauja devyni šimtai aštuoniasdešimt aštunta pastraipa:

„222103

Išplėstinės praktikos slaugytojas“.

 

2. Buvusias devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuntą–šeši tūkstančiai penkiasdešimt septintą pastraipas laikau atitinkamai devyni šimtai aštuoniasdešimt devinta–šeši tūkstančiai penkiasdešimt aštunta pastraipomis.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                      Virginijus Sinkevičius