LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS PATEIKTO SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI REMIGIJUI ŽEMAITAIČIUI PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI IR IŠVADAI DĖL PAGRINDO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PARENGTI SUDARYMO

 

2023 m. rugsėjo 19 d. Nr. XIV-2170

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 231 ir 232 straipsniais, susipažinęs su Seimo narių grupės 2023 m. rugsėjo 15 d. teikimu pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui ir konstatuodamas, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis sistemingai ir pakartotinai skleisdamas savo socialinio tinklo paskyroje antisemitinio pobūdžio pareiškimus, nukreiptus prieš žydų tautą, galimai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir sulaužė Seimo nario priesaiką, nutaria:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo specialiąją tyrimo komisiją pateikto siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti (toliau – Komisija) iš 6 Seimo narių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1) Raimundas Lopata;

2) Matas Maldeikis;

3) Bronislovas Matelis;

4) Andrius Navickas;

5) Arūnas Valinskas;

6) Artūras Žukauskas.

 

3 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininku Arūną Valinską.

 

4 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininko pavaduotoju Artūrą Žukauską.

 

5 straipsnis.

Pavesti Komisijai iki 2023 m. spalio 10 d. atlikti tyrimą ir pateikti išvadą kartu su Seimo nutarimo projektu ir kitais dokumentais Seimo Pirmininkui.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen