LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2024 METŲ, 2025 METŲ IR 2026 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ KONSOLIDUOTOS VISUMOS PLANUOJAMŲ RODIKLIŲ

 

2023 m. gruodžio 5 d. Nr. XIV-2300

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šias 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamas pajamas:

1) 2024 metų – 20 619,9 mln. eurų;

2) 2025 metų – 21 324,1 mln. eurų;

3) 2026 metų – 22 352,8 mln. eurų.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šiuos 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamus asignavimus:

1) 2024 metų – 24 358,1 mln. eurų;

2) 2025 metų – 25 302,4 mln. eurų;

3) 2026 metų – 25 574 mln. eurų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen