LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINĖS GYVENTOJŲ GRUPĖS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. V-3006

Vilnius

 

Vadovaudamasis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos, sudarytos Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2020 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Ekspertų taryba), siūlymus, nurodytus Ekspertų tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. pasitarimo protokole Nr. LV-619, tvirtinu skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinę gyventojų grupę:

asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančių ASPĮ, darbuotojai.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys