VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL GASTEROMICETŲ (GASTEROMYCETES) GRUPĖS GRYBŲ IR Į JUOS PANAŠIŲ GRYBŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. PN-11

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl gasteromicetų (Gasteromycetes) grupės grybų ir į juos panašių grybų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

 

Komisijos pirmininkas                                                                                          Audrys Antanaitis                                               

________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2021 m. birželio 17 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-11

 

REKOMENDACIJA

„DĖL GASTEROMICETŲ (GASTEROMYCETES) GRUPĖS GRYBŲ IR Į JUOS PANAŠIŲ GRYBŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius gasteromicetų (Gasteromycetes) grupės grybų ir į juos panašių grybų lietuviškus pavadinimus:

Bovista viktabokė

Bovista aestivalis – kisliji viktabokė

Bovista graveolens – kvapiji viktabokė

Bovista nigrescens – juõstančioji viktabokė

Bovista paludosa plkinė viktabokė

Bovista pila – rtuliškoji viktabokė

Bovista plumbea – švini̇̀nė viktabokė

Bovista pusilla – nykštkinė viktabokė

Calvatia kukrdvelkis

Calvatia candida – baltsis kukrdvelkis

Calvatia fragilis – trapsis kukrdvelkis

Calvatia gigantea – didsis kukrdvelkis

Chlorophyllum žvynklė

Chlorophyllum agaricoides uždarji žvynklė

Clathrus tinklgrybis

Clathrus ruber – raudonsis tinklgrybis

Crucibulum tigligrybis

Crucibulum laeve – lygsis tigligrybis

Cyathus mi

Cyathus olla – puvė̃sinė mi

Cyathus stercoreus – mėšli̇̀nė mi

Cyathus striatusrievė́toji mi

Disciseda diskgrybis

Disciseda bovista – didžiaspris diskgrybis

Disciseda candida – baltsis diskgrybis

Geastrum žvai̇̃gždinas

Geastrum berkeleyi – šiurkštsis žvai̇̃gždinas

Geastrum campestre – lygsis žvai̇̃gždinas

Geastrum corollinum – riestaskiatis žvai̇̃gždinas

Geastrum coronatum – vainikotasis žvai̇̃gždinas

Geastrum elegans – grakštsis žvai̇̃gždinas

Geastrum fimbriatum – tuščiavidris žvai̇̃gždinas

Geastrum floriforme plonaskiatis žvai̇̃gždinas

Geastrum fornicatum – skliatinis žvai̇̃gždinas

Geastrum melanocephalum – juodgavis žvai̇̃gždinas

Geastrum michelianum – stambsis žvai̇̃gždinas

Geastrum minimum – smulksis žvai̇̃gždinas

Geastrum pectinatum – škiškasis žvai̇̃gždinas

Geastrum pseudolimbatum – pliksis žvai̇̃gždinas

Geastrum quadrifidum – keturskiatis žvai̇̃gždinas

Geastrum rufescens – rudsis žvai̇̃gždinas

Geastrum saccatum – apvalsis žvai̇̃gždinas

Geastrum schmidelii nykštkinis žvai̇̃gždinas

Geastrum striatum – ruožotasis žvai̇̃gždinas

Geastrum triplex – didsis žvai̇̃gždinas

Hymenogaster žmgrybis

Hymenogaster griseus – pilkšvsis žmgrybis

Hymenogaster huthii – agukinis žmgrybis

Hymenogaster niveus – baltsis žmgrybis

Hymenogaster olivaceus – žalsvsis žmgrybis

Hymenogaster rehsteineri – puošnsis žmgrybis

Hymenogaster tener – minkštsis žmgrybis

Leucogaster baltažvai̇̃gždis

Leucogaster nudus – pliksis baltažvai̇̃gždis

Lycoperdon pumptaukšlis

Lycoperdon caudatum – kototasis pumptaukšlis

Lycoperdon decipiens – apgaulsis pumptaukšlis

Lycoperdon dermoxanthum – mažsis pumptaukšlis

Lycoperdon echinatum – dygliotasis pumptaukšlis

Lycoperdon ericaeum – viržninis pumptaukšlis

Lycoperdon excipuliforme – ilgsis pumptaukšlis

Lycoperdon lividum – rudsis pumptaukšlis

Lycoperdon mammiforme – dri̇̀bsninis pumptaukšlis

Lycoperdon molle – minkštsis pumptaukšlis

Lycoperdon nigrescens – juõstantysis pumptaukšlis

Lycoperdon perlatum – karptasis pumptaukšlis

Lycoperdon pyriforme – kriušinis pumptaukšlis

Lycoperdon pratense – pi̇́evinis pumptaukšlis

Lycoperdon umbrinum – pavė́sinis pumptaukšlis

Lycoperdon utriforme – ropliadis pumptaukšlis

Melanogasterjuodažvai̇̃gždis

Melanogaster ambiguus – kaitsis juodažvai̇̃gždis

Melanogaster broomeanus – paprastsis juodažvai̇̃gždis

Melanogaster variegatus – margsis juodažvai̇̃gždis

Mutinus poniabudė̃

Mutinus caninusšniškoji poniabudė̃

Mutinus raveneliiRavenlio poniabudė̃

Mycenastrum žvaigždė́grybis

Mycenastrum coriumdiškasis žvaigždė́grybis

Mycocalia mikoklija

Mycocalia denudata – paprastji mikoklija

Mycocalia duriaeana – tamsiji mikoklija

Mycocalia minutissima – smulkiji mikoklija

Mycocalia sphagneti – plkinė mikoklija

Myriostoma miriostom

Myriostoma coliforme – daugiaplšė miriostom

Nidularia lizd

Nidularia deformisputliji lizd

Octaviania oktavinija

Octaviania asterosperma žvaigždžiasprė oktavinija

Octaviania lutea geltonji oktavinija

Phallus ponibudė

Phallus hadriani – Hadrino ponibudė

Phallus impudicus – paprastji ponibudė

Phleogena smeigtukė̃lis

Phleogena faginea – salirinis smeigtukė̃lis

Rhizopogon šaknigrybis

Rhizopogon luteolus – gelsvsis šaknigrybis

Rhizopogon roseolus – ržinis šaknigrybis

Rhizopogon verii – vasari̇̀nis šaknigrybis

Scleroderma ankšt

Scleroderma areolatum – leoprdinė ankšt

Scleroderma bovista – rudji ankšt

Scleroderma cepa – svogū̃ninė ankšt

Scleroderma citrinum – gelsvji ankšt

Scleroderma polyrhizum – žvaigždi̇̀nė ankšt

Scleroderma septentrionale – kpinė ankšt

Scleroderma verrucosum – karptoji ankšt

Sphaerobolus sferoblis

Sphaerobolus stellatus – žvaigždi̇̀nis sferoblis

Tulostoma verti̇̀nis

Tulostoma brumale – žiemi̇̀nis verti̇̀nis

Tulostoma fimbriatum tuščiavidris verti̇̀nis

Tulostoma kotlabae – pilkšvsis verti̇̀nis

Tulostoma melanocyclum – tamsiaktis verti̇̀nis

Tulostoma squamosum – verti̇̀nis apšpėlis

________________