VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL veterinariniŲ biocidiniŲ produktŲ AUTORIZACIJOS IR autorizacijos LIUDIJIMŲ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 27 d. Nr. B1-453

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. B1-440 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos“:

1. N u r o d a u:

1.1. autorizuoti šiuos veterinarinius biocidinius produktus:

1.1.1. DIP ES BARRIERE, skystis (Arthur Schopf Hygiene GmbH&Co. KG, Vokietija),

1.1.2. DIP ES BARRIERE S, skystis (Arthur Schopf Hygiene GmbH&Co. KG, Vokietija),

1.1.3. KELION, skystis (LODI SAS, Prancūzija).

1.2. pakeisti šių autorizuotų veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų priedų duomenis naujais duomenimis:

1.2.1. SHEILA RB 1, granulės (Belgagri SA, Belgija),

1.2.2. MS AZA FLY DIRECT, granulės (Belgagri SA, Belgija),

1.2.3. MS AZA FLY, milteliai (Belgagri SA, Belgija),

1.2.4. DESINTEC NEOEX 10 %, milteliai (Belgagri SA, Belgija),

1.2.5. DESINTEC NEOEX, granulės (Belgagri SA, Belgija),

1.2.6. TWENTY 1WP, milteliai (Belgagri SA, Belgija).

1.3. pakeisti veterinarinio biocidinio produkto TH5, skystis, autorizacijos liudijimo turėtoją „Laboratoires Sogeval, Prancūzija“ autorizacijos liudijimo turėtoju „Theseo, Prancūzija“ ir šiam autorizacijos liudijimo turėtojui išduoti pakeistą autorizacijos liudijimą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui,

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                   Zenonas Stanevičius