LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO TRADICINIŲ LIETUVOS BAŽNYČIŲ IR RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVYBĖMS

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. 1K-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 6 punktu,

p a s k i r s t a u Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms 2020 metams numatytus 1 197 tūkst. (vieną milijoną vieną šimtą devyniasdešimt septynis tūkstančius) eurų tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms taip:

1. lotynų apeigų katalikų – Lietuvos Vyskupų Konferencijai – 1 090,4 tūkst. (vienas milijonas devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai) eurų;

2. graikų apeigų katalikų – Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui – 3,3 tūkst. (trys tūkstančiai trys šimtai) eurų;

3. evangelikų liuteronų – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai – 11,5 tūkst. (vienuolika tūkstančių penki šimtai) eurų;

4. evangelikų reformatų – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui – 6,1 tūkst. (šeši tūkstančiai vienas šimtas) eurų;

5. ortodoksų (stačiatikių) – Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai – 60,9 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai) eurų;

6. sentikių:

6.1. Rytų sentikių cerkvės, neturinčios dvasinės hierarchijos, Vilniaus sentikių religinei bendruomenei – 1 tūkst. (vienas tūkstantis) eurų;

6.2. Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiajai tarybai – 12,8 tūkst. (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai) eurų;

7. judėjų:

7.1. Lietuvos žydų religinei bendrijai – 2 tūkst. (du tūkstančiai) eurų;

7.2. Kauno žydų religinei bendruomenei – 0,9 tūkst. (devyni šimtai) eurų;

7.3. Panevėžio regiono žydų religinei bendruomenei – 0,4 tūkst. (keturi šimtai) eurų;

7.4. Vilniaus m. žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 0,3 tūkst. (trys šimtai) eurų;

8. musulmonų sunitų:

8.1. Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui – 2,4 tūkst. (du tūkstančiai keturi šimtai) eurų;

8.2. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybai – Muftiatui – 1,9 tūkst. (vienas tūkstantis devyni šimtai) eurų;

9. karaimų – Lietuvos karaimų religinei bendruomenei – 3,1 tūkst. (trys tūkstančiai vienas šimtas) eurų.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                         Vilius Šapoka