VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO Nr. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. N-4 (167)

Vilnius

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:

1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Svãzilandas“ ir vietoj jo įrašyti „Esvatìnis“.

2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Svãzilando Karalỹstė“ ir vietoj jo įrašyti „Esvatìnio Karalỹstė“.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                              Audrys Antanaitis