LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. vasario 8 d. Nr. V-172

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.112 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

112.

Osimertinibum

C34

Skiriamas:

1. lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui su T790M mutacija gydyti, kai gydymo EGFR TKI metu arba po jo liga progresavo;

2. pirmaeiliam suaugusių pacientų lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui, turinčiam aktyvinančių EGFR mutacijų, gydyti;

3. kaip monoterapija suaugusiems pacientams IBIIIA stadijų nesmulkialąstelinio plaučių vėžio, turinčio epidermio augimo faktoriaus receptorių 19 egzono delecijas arba 21 egzono (L858R) substitucijos mutacijas, adjuvantiniam gydymui po visiškos naviko rezekcijos.“

 

2. Papildau IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 23 skirsniu ir jį išdėstau taip:

„23. II–IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas (100 %)

23.

1.

Dapagliflozinum

I50

Skiriamas gydyti suaugusiesiems, sergantiems simptominiu lėtiniu širdies nepakankamumu su sumažėjusia išstūmimo frakcija(≤ 40proc.), esant II–IV NYHA funkcinei klasei.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys