Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. sausio 17 D. NUTARIMO nR. 41 „DĖL RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 904
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 41 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Minimali administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra 28 900 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai) eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 86 800 (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai) eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

3. Šio nutarimo 1 punkto nuostatos taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. naujai sudaromoms restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartims.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                            Juozas Bernatonis