herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITAI

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr. T-127

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius