Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. 644
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2016 m. gegužės 17 d. teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 2,32 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 380 eurų.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė