LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 21 d. Nr. V-1468

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16  d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

 

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PO PERSIRGTOS COVID-19 LIGOS INDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Trukmė dienomis

Profilis

Stacionarinė reabilitacija (Reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų / Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų

Ambulatorinė reabilitacija (Ambulatorinė reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

14 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų / Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

12 d.

Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų;

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų

Ambulatorinė reabilitacija (Ambulatorinė reabilitacija I)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

12 d.

Psichikos ir elgesio sutrikimų

______________