Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 1258

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos  mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1. Pakeisti 4.421.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.421.1.        gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos gyvūninius produktus, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.421.11  papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą                                                                                                 40“.

 

 

2. Papildyti  4.421.11 papunkčiu:

4.421.11.       gyvūninių produktų, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.416 papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą  20“.

 

3. Pakeisti 4.423 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.423.           valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju:                                     

4.423.1.          gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimą į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos postą        40

4.423.2.          pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą                                  25“.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka