LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALERIJAUS VENCIAUS 300 EURŲ DOVANOS ALYTIŠKIŲ ŠEIMAI

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. Sp-144

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. pažymą Nr 3-68 (1.2) „Dėl Valerijaus Venciaus 300 eurų dovanos alytiškių šeimai“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Valerijus Vencius pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnį, 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu įteikdamas 300 eurų piniginę dovaną alytiškių šeimai.

2. Paskelbti apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

3. Nepripažinti 2020 m. gegužės 7 d. naujienų portale „Alytaus Naujienos“ neatlygintinai publikuoto straipsnio „Alytus – šeimos miestas? Valerijus Vencius: kada mes aiškiai šeimoms pasakysime, kad galime ir norime joms padėti?“ politine reklama.

4. Pripažinti Valerijaus Venciaus 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir kandidato lėšomis politinei kampanijai finansuoti jo įteiktą 300 eurų piniginę dovaną alytiškių šeimai.

5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti išsikėlusio kandidato Alytaus rinkimų apygardoje Nr. 30 Valerijaus Venciaus 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 4 punkte nurodytomis išlaidomis ir kandidato lėšomis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė