Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 6 d. Nr. 230

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1. Pakeisti 3.140 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.140.                 licencijos (leidimo) verstis investicinės bendrovės-valdytojos veikla, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą                                                790“.

 

2. Pakeisti 4.128 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.128.                 išankstinio leidimo:

4.128.1.               patvirtinti investicinės bendrovės, kurios valdymas perduotas valdymo įmonei, steigimo dokumentus išdavimą                                                       425

4.128.2.               pakeisti ar papildyti investicinės bendrovės steigimo dokumentus išdavimą                                                                                                        223“.

 

3. Papildyti 4.1281 papunkčiu:

4.1281.                išankstinį pritarimą investicinės bendrovės, kurios valdymas perduotas valdymo įmonei, steigimo dokumentams                                                      425“.

 

4. Papildyti 4.1301 papunkčiu:

4.1301.               išankstinį pritarimą investicinių fondų taisyklėms                          223“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka