LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL knygos meno konkurso ekspertų PRAKTIKŲ grupės ir knygos meno ekspertų komisijos sudarymo

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. ĮV-39

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Knygos meno konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-611 „Dėl Knygos meno konkurso nuostatų, Knygos anketos ir Knygos vertinimo anketos ir originalumo deklaracijos formų patvirtinimo“, 18, 19 ir 24 punktais:

1. S u d a r a u dvejiems metams šios sudėties Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupę (toliau – ekspertų grupė):

1.1. Giedrė Lisauskaitė-Jonušienė – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos atstovė;

1.2. Kamilė Kalibataitė – Lietuvos spaustuvininkų asociacijos atstovė;

1.3. Jokūbas Jacovskis – Lietuvos leidėjų asociacijos atstovas;

1.4. Vilija Liutkevičienė – spaustuvinio popieriaus specialistė, „Papyrus Lietuva“ ypatingai svarbių klientų vadybininkė;

1.5. Elona Marija Ložytė – knygų dailininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratorė.

2. S u d a r a u dvejiems metams šios sudėties Knygos meno ekspertų komisiją (toliau – komisija):

2.1. Elena Grudzinskaitė – Vilniaus dailės akademijos atstovė;

2.2. Kęstutis Grigaliūnas – Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas;

2.3. Matas Jonas Dūda – Vilniaus knygrišių gildijos atstovas;

2.4. Lina Itagaki – knygų iliustratorė;

2.5. Elona Marija Ložytė – knygų dailininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratorė.

3. S k i r i u  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėją Rūtą Lazauskaitę ekspertų grupės ir komisijos sekretore.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                     Simonas Kairys