LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2008 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1229 „DĖL BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ BEI BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-948

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines antrinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.“

1.2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios vaikų chirurgijos (įgimtų vaikų ligų), abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos, oftalmologijos chirurgijos ir otorinolaringologijos chirurgijos stacionarines tretinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.“

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga