TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO BRONISLOVUI BANIUI,

ONAI SKAISTUTEI IDZELEVIČIENEI, ALFREDUI BUMBLAUSKUI, ROLANDUI PAKSUI, VYTAUTUI GIEDRAIČIUI

 

2006 m. gegužės 25 d.Nr. 219

Telšiai

 

Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 017 patvirtintų Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų 7p. Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą Bronislovui Baniui – VĮ Telšių miškų urėdijos urėdui.

2. Suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą Onai, Skaistutei Idzelevičienei – Klaipėdos universiteto Lotynų Amerikos šokių ansamblio „Žuvėdra“ vyr. baletmeisterei ir vyr. trenerei.

3. Suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą Alfredui Bumblauskui – Vilniaus universiteto profesoriui, istorijos fakulteto prodekanui, istorijos teorijos ir kultūros katedros vedėjui.

4. Suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą Rolandui Paksui – sportininkui, lakūnui.

5. Suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą Vytautui Giedraičiui – sportininkui, tenisininkui, treneriui, Nacionalinės kategorijos stalo teniso teisėjui.

6. Įteikti diplomą ir Telšių miesto Garbės piliečio medalį „Kon dara veiziek gala“ Telšių rajono savivaldybės tarybos iškilmingame posėdyje 2006 m. birželio 9 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Urbanavičius