LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BRUTALAUS ŽIŪROVŲ ELGESIO PER SPORTO VARŽYBAS IR YPAČ PER FUTBOLO RUNGTYNES DENONSAVIMO IR EUROPOS TARYBOS KONVENCIJOS DĖL INTEGRUOTO POŽIŪRIO Į SAUGUMĄ, APSAUGĄ IR PASLAUGAS PER FUTBOLO RUNGTYNES IR KITUS SPORTO RENGINIUS RATIFIKAVIMO

 

2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2601

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Konvencijos denonsavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 8 d. dekreto Nr. 1K-43 1 straipsnio 1 punktą, denonsuoja 1985 m. rugpjūčio 19 d. Strasbūre priimtą Europos konvenciją dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes, ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos konvencijos dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes ratifikavimo.

 

2 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 8 d. dekreto Nr. 1K-43 1 straipsnio 2 punktą, ratifikuoja Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius, priimtą 2016 m. liepos 3 d. Sen Deni.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda