Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS – DRAUDIMO LANKYTIS VIEŠOSIOSE VIETOSE VYKSTANČIUOSE RENGINIUOSE VYKDYMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 1265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 692 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti asmeniui paskirtos administracinio poveikio priemonės – draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdymą, atlieka šiuos veiksmus:

1.1. prieš viešojoje vietoje vyksiantį renginį, kuriame asmeniui uždrausta lankytis (toliau – renginys), arba renginio metu pateikia renginio organizatoriams ir (ar) apsaugos darbuotojams ar kitiems renginio saugumą užtikrinantiems asmenims informaciją apie asmenį, kuriam uždrausta lankytis renginyje (toliau – asmuo) (vardas, pavardė, gimimo metai, veido atvaizdas ar nuotrauka), ir reikalauja neįleisti asmens į renginį, o atpažinus jį renginyje, nedelsiant pranešti, kad asmuo yra renginyje, policijos pareigūnams; jeigu renginio saugumą užtikrina apsaugos darbuotojai, reikalauti, kad jie sulaikytų renginyje atpažintą asmenį ir nedelsdami perduotų policijos pareigūnams, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymu;

1.2. nustatę, kad asmuo yra renginyje, išvesdina asmenį iš renginio arba nedelsdami praneša, kad asmuo yra renginyje, renginio saugumą užtikrinantiems apsaugos darbuotojams ir reikalauja, kad jie sulaikytų asmenį ir nedelsdami perduotų policijos pareigūnams, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymu.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas