LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-696 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1081
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 1 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 2 dalį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė