LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-491

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Papildyti 22 straipsnį 31 dalimi:

31. Asmeniui, nesumokėjusiam visų jam paskirtų baudų už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus (kai nustatytas terminas jas sumokėti pasibaigęs), vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ir nekeičiamas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija iki 2017 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė