Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 937 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 11 d. Nr. 1019

Vilnius

 

 

Pakeisti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“:

 

1. Pakeisti II skyriaus 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.1.

Uždavinys:

Teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

1 790,6

1 790,6

1,6

 

1 675,6

1 675,6

1,6

 

1 674,6

1 674,6

1,6

 

 

 

2. Pakeisti II skyriaus 1.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.1.4.

Priemonė:

Finansuoti vystomojo bendradarbiavimo projektus ir vykdyti jų monitoringą, informuoti Lietuvos ir paramą gaunančių šalių visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas, organizuoti renginius, rengti vizitus, dalyvauti ES, JT, tarptautinių donorų veikloje (4, 5, 16 ir 17 Darnaus vystymosi tikslai)

1 370,6

1 370,6

 

 

1 283,6

1 283,6

 

 

1 283,6 

1 283,6  

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija)

 

3. Pakeisti II skyriaus 1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

1.2.

Uždavinys:

Prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

14 569

14 569

 

 

9 992,4

9 992,4

 

 

9 069,4

9 069,4

 

 

 

 

4. Pakeisti II skyriaus 1.2.1 papunkčio trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

 

prisidedant prie 17 Darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo

4 410

4 410

 

 

2 246

 

2 246

 

 

 

1 323

 

1 323

 

 

 

Finansų ministerija

 

24

24

 

 

24

24

 

 

24

24

 

 

Finansų ministerija (Muitinės departamentas)

37

 

37

 

 

 

37

 

37

 

 

 

37

 

37

 

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

5. Pakeisti II skyriaus 1.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.2.2.

Priemonė:

Vykdyti įsipareigojimus ES vystomojo bendradarbiavimo veiklai per EPF, dalyvauti kitų tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose (1 ir 17 Darnaus vystymosi tikslai)

9 046

9 046

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

6. Pakeisti II skyriaus 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

2.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

16 359,6

16 359,6

1,6

 

11 668

11 668

1,6

 

10 744

10 744

1,6

 

 

 

7. Pakeisti II skyriaus 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4.

Iš viso planui finansuoti (2 + 3)

16 359,6

16 359,6

1,6

 

11 668

11 668

1,6

 

10 744

10 744

1,6

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius