LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. XIII-2849 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. XIII-3062

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 150–155 punktais:

„150.

 

XIIIP-4949

Lobistinės veiklos įstatymo Nr.VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas

R. Karbauskis,

A. Širinskienė,

E. Jovaiša,

A. Norkienė

R. Karbauskis,

A. Širinskienė,

E. Jovaiša,

A. Norkienė

151.

XIIIP-4946

Advokatūros įstatymo Nr. IX‑2066 59 straipsnio pakeitimo įstatymas

A. Širinskienė

A. Širinskienė

 

152.

XIIIP-4923

Muitinės įstatymo Nr. IX‑2183 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

D. Gaižauskas,

J. Jarutis,

V. Ąžuolas

D. Gaižauskas,

J. Jarutis,

V. Ąžuolas

153.

XIIIP-4471

Miškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

K. Mažeika

K. Mažeika

154.

XIIIP-4876

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX‑1005 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

K. Mažeika

K. Mažeika

155.

XIIIP-4940

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

G. Vasiliauskas

G. Vasiliauskas“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis